Zwierzęta Zwierzęta

Zwierzęta

Wejdź i sprawdź! W tej znajdziesz więc wszystko co będzie Ci niezbędne do uskuteczniania Twojej pasji.

Kategorie
Producent
Cena
87,49 zł

BAYER Foresto - Obroża przeciw pchłom i kleszczom dla dużych psów (dł. 70cm)

 • ProducentBayer
 • EAN5909990908462

towar sprzedawany jedynie na paragon.1. NAZWA artykułu LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGOForesto 4,50 g + 2,03 g obroża dla psów o masie ciała > 8 kg 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY artykułu LECZNICZEGOSubstancje czynne:Jedna obroża o długości 70 cm (45 g) mieści imidaklopryd w dawce 4,5 g, a także flumetrynę w dawce 2,03 g jako substancje czynne.Substancje pomocnicze:Tytanu dwutlenek (E 171)Żelaza tlenek czarny (E 172)Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNAObroża.Obroża w odcieniu szarym, bezzapachowa.4. SzczegółOWE informacje KLINICZNE4.1 Docelowe gatunki zwierzątPsy (o masie ciała > 8 kg)w sytuacji psów o masie ciała ≤ 8 kg należy stosować obrożę Foresto 1,25 g + 0,56 g dla psów o masie ciała ≤ 8 kg (patrz punkt 4.9)4.2 wyróznionia lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierzątW celu leczenia i zapobiegania infestacji pcheł (Ctenocephalides felis) przez okres 7 do 8 miesięcy. Produktywność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży.W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez 8 miesięcy.Foresto może być wykorzystywane jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).towar wykazuje długofalową produktywność roztoczobójczą (zabija kleszcze) w przypadku infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) oraz odstraszającą (uniemożliwia żerowaniu) przy infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje wydajne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy.w przypadku uprzedniego występowania kleszczy u psa przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może w ciągu 48 godzin nie spowodować śmierci pajęczaków; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też, zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie zapobiegające infestacji nowych kleszczy rozpoczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży.W celu leczenia infestacji wszołów (Trichodectes canis).Najlepiej gdy obroża jest zakładana przed początkiem sezonu występowania pcheł lub kleszczy.4.3 PrzeciwwskazaniaNie stosować u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni.Nie stosować w sytuacji potwierdzonej nadwrażliwości na substancje czynne albo na dowolną substancję pomocniczą.4.4 Specjalne ostrzeżenia Ogółem, w ciągu 24 do 48 godzin po infestacji produkt spowoduje śmierć kleszczy i ich odpadanie od żywiciela, bez możliwości uprzedniego pożywienia się krwią. Nie można wykluczyć ryzyka wczepienia się pojedynczych kleszczy po zastosowaniu leczenia. Dlatego też, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych poprzez kleszcze, w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków.Tak jak w sytuacji wszystkich artykułów do długookresowego wykorzystywania miejscowego, okresy nadmiernego sezonowego zrzucania sierści mogą prowadzić do tymczasowego śladowego zmniejszenia produktywności leczenia w wyniku utraty tej części dawki substancji czynnych, która została rozprowadzona na sierści. Uzupełnienie dawki substancji czynnych z obroży zaczyna się natychmiast, dzięki czemu pełna wydajność zostaje ponownie osiągnięta bez konieczności użytkowania uzupełniającego leczenia lub wymiany obroży.Dla uzyskania trafnego efektu eliminacji pcheł przy silnej inwazji w pomieszczeniach domowych, może być potrzebne wykorzystanie w środowisku adekwatnego środka insektobójczego.4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące wykorzystywaniaSpecjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząttowar jest wodoodporny; jego wydajność pozostaje niezmieniona w przypadku zmoczenia zwierzęcia. Lecz, należy unikać długookresowej, aktywnej ekspozycji na działanie wody albo nadmiernego stosowania szamponu, gdyż może to spowodować skrócenie czasu działania towaru. Badania wykazują, iż comiesięczne mycie szamponem lub zanurzanie w wodzie nie powoduje znaczącego skrócenia 8-miesięcznego okresu efektywności przeciwkleszczowej po rozprzestrzenieniu się substancji czynnej w okrywie włosowej, w trakcie gdy efektywność przeciwpchelna produktu stopniowo ulega zmniejszeniu, począwszy od 5 miesiąca.Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętomTorebkę zawierającą obrożę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym do momentu wykorzystania produktu.Tak jak w przypadku wszelkich produktów leczniczych weterynaryjnych, należy uniemożliwić niewiele znaczącym dzieciom zabawę obrożą i wkładanie jej do ust. Nie powinno się zezwalać zwierzętom noszącym obrożę na spanie w tym samym łóżku co właściciele, a zwłaszcza dzieci.Osoby, u których występuje nadwrażliwość na komponenty obroży powinny unikać kontaktu z produktem.Należy natychmiast wyeliminować pozostałości lub odcięte fragmenty obroży (patrz punkt 4.9).Po założeniu obroży należy umyć ręce zimną wodą.4.6 Działania niechciane (częstotliwość i stopień nasilenia)Sporadycznie, w ciągu pierwszych kilku dni po założeniu obroży może wystąpić niewiele znaczący świąd i/lub rumień u zwierząt, które nie są przyzwyczajone do noszenia obroży. Należy upewnić się, że obroża nie pozostała założona zbyt ciasno.Może wystąpić niewielka utrata sierści i reakcje skórne o łagodnym stopniu nasilenia w miejscu zastosowania towaru leczniczego weterynaryjnego. Przeważnie objawy te ustępują w ciągu 1 do 2 tygodni bez konieczności zdejmowania obroży. W pojedynczych przypadkach może być zalecane tymczasowe zdjęcie obroży do momentu ustąpienia objawów.4.7 używanie w ciąży, laktacji albo w okresie nieśnościBadania laboratoryjne dotyczące flumetryny albo imidakloprydu przeprowadzone na szczurach i królikach nie wykazały żadnego destrukcyjnego działania na płodność albo zdolności rozrodcze, jak też nie wykazały żadnych działań teratogennych lub toksycznych dla płodu. Lecz, nie określono bezpieczeństwa stosowania omawianego artykułu leczniczego weterynaryjnego u docelowego gatunku zwierząt w okresie ciąży i laktacji. Dlatego też, w związku z brakiem danych na ten temat, nie zaleca się stosowania produktu u suk w ciąży i w okresie laktacji.4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi albo inne warianty interakcjiNieznane.4.9 Dawkowanie i droga(-i) podawaniaDo stosowania na skórę. Jedna obroża do założenia wokół szyi zwierzęcia.U psów o masie ciała powyżej 8 kg należy wykorzystać jedną obrożę Foresto o długości 70 cm.U nieznacznych psów o masie ciała do 8 kg należy zastosować jedną obrożę Foresto dla psów o masie ciała ≤ 8 kg o długości 38 cm.wyłącznie do wykorzystania zewnętrznego.Należy wyjąć obrożę z torebki ochronnej bezpośrednio przed użyciem. Należy rozwinąć obrożę i upewnić się, iż na jej wewnętrznej stronie nie ma żadnych pozostałości plastikowych łączeń. Należy założyć obrożę na szyję zwierzęcia i dostosować jej długość nie zaciskając zbyt solidnie (wskazówka: powinno być osiągalne wsunięcie dwóch palców między obrożę a szyję zwierzęcia). Należy przeciągnąć wolną końcówkę obroży przez szlufkę i odciąć niepotrzebny odcinek na długości 2 cm.Zwierzę powinno nosić obrożę nieprzerwanie w celu zapewnienia 8-miesięcznego okresu ochrony. Obrożę należy zdjąć po upływie okresu leczenia. Należy okresowo sprawdzać i przystosowywać zamocowanie obroży, jeżeli będzie to konieczne, w szczególności w okresie prędkiego rozwoju szczeniąt.4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób innowacyjnania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli potrzebneCharakter produktu sprawia, że prawdopodobieństwo przedawkowania jest znikome i nie oczekuje się wystąpienia objawów przedawkowania.Zbadano przedawkowanie produktu w wyniku założenia 5 obroży u dorosłych psów na okres 8 miesięcy i u 7-tygodniowych szczeniąt na okres 6 miesięcy i nie stwierdzono żadnych działań niepożąinformacji z wyjątkiem małej utraty sierści i łagodnych reakcji skórnych.w sytuacji zjedzenia obroży poprzez zwierzę (choć wystąpienie takiego zdarzenia jest niedużo prawdopodobne), mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe o łagodnym stopniu nasilenia (np. Luźne stolce).4.11 Okres(-y) karencjiNie dotyczy.5. Cechy FARMAKOLOGICZNEGrupa farmakoterapeutyczna: preparaty przeciwko pasożytom zewnętrznym, preparaty owadobójcze i repelenty, pyretryny i pyretroidyKod ATCvet: QP53AC55 Preparaty skojarzone zawierające flumetrynę5.1 cechy farmakodynamiczneImidaklopryd jest preparatem przeciwko pasożytom zewnętrznym, należącym do grupy związków o nazwie chloronikotynyle. Ze względu na atrybuty chemiczne związek ten można sklasyfikować jako nitroguanidynę chloronikotynylu. Imidaklopryd wykazuje energiczne działanie przeciwko larwom pcheł we wszelkich stadiach rozwoju, jak też przeciwko dorosłym osobnikom pcheł i wszy i wszołów. Aktywność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży, co w rezultacie ogranicza ryzyko transmisji chorób psów przenoszonych wektorowo (z ang. CVBD) (np. Bartonelozy i zakażeń tasiemcem psim Dipylidium caninum). Oprócz wskazań leczniczych wymienionych w punkcie 4.2 stwierdzono,produkt wykazuje działanie przeciwko pchłom z gatunku Ctenocephalides canis i Pulex irritans.Imidaklopryd cechuje się wysokim powinowactwem do nikotynergicznych receptorów acetylocholiny w postsynaptycznym obszarze ośrodkowego układu nerwowego (OUN) pchły. Następujące w wyniku czego zahamowanie przewodnictwa cholinergicznego u owadów prowadzi do ich paraliżu i śmierci. Z powodu słabej interakcji z nikotynergicznymi receptorami u ssaków, a także postulowanego drobnego stopnia przenikania substancji czynnej przez barierę krew-mózg u ssaków, preparat nie wykazuje praktycznie żadnego wpływu na OUN u ssaków. Imidaklopryd wykazuje minimalną energiczność farmakologiczną u ssaków.Flumetryna jest preparatem przeciwko pasożytom zewnętrznym, należącym do grupy plastikowych pyretroidów. Zgodnie ze stanem obecnej wiedzy, plastikowe pyretroidy zakłócają działanie kanałów sodowych błony komórkowej neuronu, prowadząc do opóźnienia repolaryzacji neuronu i w konsekwencji – śmierci pasożyta. W badaniach dotyczących zależności pomiędzy budową a intensywnością związku chemicznego zaobserwowano kilka przypadków zakłócenia przez pyretroidy aktywności receptorów o określonej strukturze chiralnej, powodujących w konsekwencji wybiórcze działanie tych preparatów na ektopasożyty. W przypadku omawianej grupy związków chemicznych nie zaobserwowano działania przeciwcholinesterazowego. Flumetryna jest odpowiedzialna za roztoczobójcze właściwości omawianego artykułu leczniczego weterynaryjnego. Towar wykazuje działanie odstraszające (zapobiegające żerowaniu) w przypadku wymienionych kleszczy, zapobiegając pasożytom żywienie się krwią, co w wyniku czego pośrednio pomaga ograniczyć ryzyko transmisji chorób psów przenoszonych.Oprócz wskazań leczniczych wymienionych w punkcie 4.2 stwierdzono, że preparat wykazuje działanie przeciwko kleszczom z gatunku Ixodes hexagonus i I. Scapularis i przeciwko niewystępującemu w Europie wysokogatunkowi kleszcza Dermacentor variabilis i australijskiemu wysokogatunkowi kleszcza I. Holocyclus, który sprawia paraliż.użytkowanie obroży spowodowało zmniejszenie stopnia infestacji przez świerzbowca ludzkiego Sarcoptes scabiei u uprzednio zarażonych psów, prowadząc następnie do całkowitego wyleczenia po trzech miesiącach.5.2 cechy farmakokinetyczneObydwie substancje czynne są w sposób powolny i ciągły uwalnianie z macierzy polimerowej obroży na skórę zwierzęcia. Obydwie substancje są obecne w sierści psa w stężeniach gwarantujących roztoczobójcze/owadobójcze działanie poprzez cały okres skuteczności towaru. Substancje czynne ulegają rozprowadzeniu z miejsca bezpośredniego kontaktu towaru ze skórą na całą powierzchnię skóry zwierzęcia. Badania dotyczące przedawkowania i oceniające atrybuty kinetyczne w minimalistycznicy krwi w docelowej grupie zwierząt wykazały, że imidaklopryd pojawiał się w krążeniu ustrojowym tylko krótkotrwale w trakcie gdy flumetryna była typowo niemierzalna. Wchłanianie doustne nieistotne dla skuteczności klinicznej.5.3 Wpływ na środowiskoPatrz punkt 6.6.6. DetalOWE dane FARMACEUTYCZNE6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczychTytanu dwutlenek (E 171)Żelaza tlenek czarny (E 172)Di-n-butylu adypinian Glikolu propylenowego dikaprylokapronianOlej sojowy epoksydowanyKwas stearynowyPolichlorek winylu6.2 Główne niezgodności farmaceutyczneNieznane.6.3 Okres ważnościOkres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 30 miesięcy.6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniuBrak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.6.5 typ opakowania bezpośredniego i skład tworzyw, z których je wytwarzanoPudełko zawierające jedną obrożę o długości 70 cm, stworzoną z polichlorku winylu i opakowaną w torebkę z PETP/PE.6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego artykułu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego towaruNiewykorzystany artykuł leczniczy weterynaryjny albo jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.artykuł ten nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych zwierząt wodnych.7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGOBayer Animal Health GmbH Kaiser Wilhelm Allee 50, D-51373 Leverkusen Niemcy EAN: 5909990908462

Zobacz
226,69 zł

25l leddy 40 czarny zestaw akwariowy marki Aquael

 • ProducentAquael
 • EAN5905546192163

AQUAEL 25l Leddy 40 Czarny pakiet akwariowy • innowacyjny wygląd • oświetlenie LED • pokaźna klapka do karmienia ryb • kompletny komplet innowacyjny zestaw akwariowy Leddy marki Aquael zaopatrzony został w oświetlenie w technologii LED. Komplet skierowany jest do początkujących przeciętnie progresywnych akwarystów. Prezentowany towar posiada komponenty niezbędne do stworzenia dobrze funkcjonującego zbiornika. Zestaw mieści: akwarium z przednią szybą o obszerności 25l, oświetlenie LED 6W, filtr wewnętrzny Pat Mini oraz bezobsługową grzałkę o mocy 25W. W skład zestawu wchodzi: akwarium z prostą przednią szybą, innowacyjna pokrywa z materiałów nienaturalnych produkowana w technologii wtryskowej z zamontowanym energooszczędnym modełem oświetleniowym LEDDY TUBE 6W, automatyczna, bezobsługowa grzałka, a także sprawny filtr wewnętrzny. Zastosowana w zestawie pokrywa opatentowany system otwierania SMART OPEN. Usuwa on konieczność stosowania zawiasów i podpórek i umożliwia wykonania wszelkich prac pielęgnacyjnych we wnętrzu zbiornika. Pokrywa na dodatek posiada specjalne żłobienia w tylnej części, które komfortowe wycinanie otworów potrzebnych do instalacji dowolnych rodzajów filtrów kanistrowych lub kaskadowych (po wycięciu otworów pokrywa nie traci gwarancji producenta). Zainstalowany moduł Leddy Tube Sunny o mocy 6W emituje solidne światło o widmie zbliżonym do światła słonecznego, jego żywotność wynosi około 50 tys godzin, nie wymaga więc zamiany częściej aniżeli raz na 8 – 10 lat.

Zobacz
19,99 zł

Bros płyn odstrasza psy i koty 500 ml (5904517002289)

 • ProducentBros
 • EAN5904517002289

Środek odstraszający psy i kotyPreparat odstraszający psy i koty Bros to wydajny środek w płynie odstraszający psy i koty z ogrodu. Środek na psy i koty pozwala oduczyć kota i psa oddawania moczu. Miejsce pokryte preparatem (np. Cenne krzewy w ogrodzie) będą unikane poprzez te zwierzęta. Środek w butelce 500ml spray jest prosty w użyciu i aplikacji przy czym w 100% bezpieczny odstraszanych zwierząt. Substancja czynna nie niszczy roślin. Preparat na psy specyficzny skład. Mieszanka substancji czynnych swoim zapachem zniechęca psy i koty do znaczenia terytorium. parametry:- odstraszacz psów i kotów w płynie przyjemny zapach,- środek na psy i koty Bros nie brudzi powierzchni, - jest bezbarwny,- preparat wydajnie odstrasza psy i koty. © odstraszanie.pl Wszelkie Prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

Zobacz
29,90 zł

Ceva Cestal plus flavour 10 tabletek/ Tabletki Odrobaczające dla Psa. (5909997017457)

 • ProducentCeva
 • EAN5909997017457

Cestal plus flavour blister dla psa to tabletki odrobaczające leczące wszystkie gatunki tasemców i obleńców: Glisty: Toxocara cati, Toxascaris leonina (formy dojrzałe i niedojrzałe) Tęgoryjce: Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocepgala Tasiemce: Echinococcus multilocularis, Taenia species, Dipylidium caninum (formy dojrzałe i niedojrzałe) Włosogłówki: Trichuris vulpis. Zalecenia: Tabletki należy podawać bezpośrednio do jamy ustniej lub po wymieszaniu z karmą. Preparat może być wykorzystywany bez względu na wariant diety, i bez uprzedniej głodówki. Dawkowanie: 1 tabletka na 10kg m.c. <2kg m.c. = 1/4 tabletki 2-5kg m.c. = 1/2 tabletki 5-10kg m.c. = 1 tabletka 10-20kg m.c. = 2 tabletki 20-30kg m.c. = 3 tabletki 30-40kg m.c. = 4 tabletki 40-50kg m.c. = 5 tabletek Skład: 1 tabletka gromadzi: prazikwantel 50mg, embonian pyrantelu 144mg, fenbendazol 200mg. Gatunek zwierząt: PIES Producent: Ceva Przed podaniem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Produkt ten został objęty zakazem sprzedaży wysyłkowej. Jedyna dopuszczalna poprzez prawo forma sprzedaży to odbiór osobisty lub za zleceniem odbioru w wybranej firmie kurierskiej.

Zobacz
9,99 zł

Kolce na koty. Kolce przeciw kotom 23cm x 9cm. (5036200129062)

 • ProducentSTV Defenders
 • EAN5036200129062

obfite kolce na koty do zabezpieczania powierzchni Kolce na koty o wymiarach 23cm x 9cm nadaję się do zabezpieczenia okien, barierek, balustrad przed wejściem takich zwierząt jak koty, kuny, fretki, wiewiórki. Mata ochronna została zakończona polipropylenowymi szpikulcami, które są stanowczo nieprzyjemne w bezpośrednim kontakcie. Kolce przeciw kotom to wysokiej jakości artykuł brytyjskiego producenta STV Defenders. Łatwe w użyciuMata zabezpieczająca pozostała przypasowana do wkręcenia/przykręcenia bezpośrednio na płocie/balustadzie, jej montaż jak i demontaż jest stanowczo prosty i instynktowny. parametry:- sprawnie zabezpiecza teren przed wtargnięciem zwierząt,- bezpieczna dla odstraszanych zwierząt,- wysokiej jakości polipropylen. © odstraszanie.pl Wszelkie Prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

Zobacz
40,20 zł

AQUAEL Filtr Versamax Fzn-Mini - DARMOWA DOSTAWA OD 95 ZŁ!

 • ProducentAQUAEL
 • EAN5905546191302

Filtr AQUAEL VERSAMAX MINI jest asygnowany do filtracji wody w nanoakwariach, krewetkariach i innych zbiornikach o objętości od 10 do 40 l. Zagwarantuje efektywną filtrację wody eliminując z niej widoczne zanieczyszczenia. równocześnie – powodując delikatny ruch powierzchni wody – wydajnie napowietrza zbiornik podnosząc poziom tlenu w wodzie. Płynna zewnętrzna regulacja skuteczności (bez konieczności moczenia rąk w wodzie) umożliwia dostosowanie tempa pracy urządzenia do obszerności jednocześnie szczególnie niewielkiego, jak i nieco obszerniejszego zbiornika. W zestawie wkład gąbkowo-fizelinowy wymienialny na media akcesoryjne takie jak gąbka + węgiel aktywowany + fizelina, a także gąbka + absorbent fosforanów + fizelina.

Zobacz
50,00 zł

Wyprawki dla szczeniąt: z karmą - Forza10 DOSTAWA 24h GRATIS od 99zł

 • Rodzajsuche
 • Wiek psaszczenięta

Wyprawki dla szczeniąt. Jeśli jesteś hodowcą - zadzwoń do nas - dowiesz się, co trzeba zrobić, żeby uzyskać takie wyprawki dla swoich szczeniąt. Zamówienia od osób, które nie są intensywnymi członkami Klubu Hodowców i nie spełniają ustanowionych poprzez nas, warunków nie będą wykonywane! W skład wyprawek wchodzi: karma dla szczeniąt smycz obroża miska materiały informacyjne miarka do karmy Mamy nadzieję, iż oferowane przez nas wyprawki stanowią niebanalny prezent dla nowych opiekunów szczeniąt opuszczających Waszą hodowlę. Realizacja do 3 dni roboczych

Zobacz
199,00 zł

Filtr akwarystyczny aquarius maxi 75-100-150 gpd marki Global water

 • ProducentGlobal Water

Nowa linia filtrów odwróconej osmozy dla akwarystów. Przygotowany z myślą o Twoim akwarium zapewni najwyższej jakości wodę Źródło czystej, osmotycznej wody dla twojego akwarium. Ekonomiczny filtr osmotyczny z kolekcji Aquarius gwarantuje czystą i poprawnie natlenioną wodę do wszystkich zabiegów akwarystycznych. Urządzenie rewelacyjnie nadaje się do przygotowywania wody dla akwariów morskich i słodkowodnych. System Aquarius składa się z: 1. Mechanicznego filtra 5µm, 2. Mechanicznego filtra 1µm, 3. Filtra z węglem intensywnym, 4. Kompletnej pokrywy membrany, 5. Płytki montażowej, 6. Membrany osmotycznej o efektywności 75 gpd /do 285 litrów na dobę/ - w opcjach do wyboru membrany o produktywnościach 100 i 150 gpd. 7. Podłączenia 1/2" wraz z zaworem kulowym, 8. Podłączenia do kanalizacji, 9. 5 m przewodu instalacyjnego 1/4", 10. Klucza do odkręcania obudów 11. Zaworu czystej wody System jest kompletny i wymaga jedynie przyłączenia do instalacji wodociągowej, a także kanalizacyjnej. Zalecana wymiana wkładów: co max 6 miesięcy. Koszt kompletu wkładów wymiennych to 23 zł. informacje technologiczne systemu: - ciśnienie pracy: 3-6 bar - zakres pH: 3-11 - temperatura wody zasilającej: 5-40C - efektywność (dla warunków trafnych) 285 - 570 litrów na dobę - zależnie od wykorzystanej membrany - uzysk wody uzdatnionej: 20-35% - stopień oczyszczenia wody: 90-99% - rozmiary urządzenia: wys.39 cm, szer.39 cm, gł.15 cm Niskie koszty eksploatacji! Link do uzupełniającego kompletu wkładów: TUTAJ Instrukcja obsługi i pomoc techniczna: Każdy artykuł posiada polskojęzyczną instrukcję obsługi. Zapewniamy pomoc technologiczną w trakcie montażu albo serwisu urządzeń. Towar w magazynie: Jesteśmy producentem lub bezpośrednim importerem oferowanych produktów. Wszystkie produkty pokazane w sklepie znajdują się w naszych magazynach. Zawsze jest możliwość osobistego zobaczenia oraz odbioru towaru w sklepie stacjonarnym. Gwarancja: 2 lata gwarancji na całe urządzenie wraz ze wszystkimi podzespołami. Gwarancja dla firm: 1 rok gratisowa wysyłka: Wszystkie przesyłki wysyłamy gratis na terenie Polski, o ile wartość zamówienia przekracza 300 zł. Zamówienia realizujemy najszybciej jak to osiągalne, staramy się, żeby czas wysyłki nie przekroczył 48 godzin. Bezpieczna paczka: Każda dostawa jest dokładnie zapakowana, a także ubezpieczona. Zwracamy uwagę na estetykę oraz bezpieczeństwo dostawy. Stały nadzór wysokiej rozdzielczości kamer video na każdym etapie produkcji, pakowania i wysyłki towaru. Śledzenie przesyłki on-line w czasie dostawy. Bezpieczna Paczka Global Water Więcej danych na temat Bezpiecznej Paczki Global Water przeczytasz klikając na powyższy link. Ci potrzeba więcej danych? chętnie pomożemy! Nasi doradcy służą pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 Skorzystaj z zakładki KONTAKT aby porozmawiać z naszym konsultantem. Przeczytaj nasz poradnik o filtrach dla akwarystyki: Kliknij TUTAJ

Zobacz
9,50 zł

Probiotyk dla gołębi i ptaków Doktor Animals 1 L (5907222667064)

 • ProducentEko-Natural
 • EAN5907222667064

Doktor Animals® dla gołębi i ptaków ozdobnych to probiotyczna mieszanka paszowa uzupełniająca w płynie. Tworzona na bazie żywych kultur bakterii fermentacji mlekowej i ziół. - zapobiega chorobom przewodu pokarmowego - wyśmienicie ulepsza przyswajalność karmy - udoskonala ogólną odporność i kondycję ptaków - ogranicza udział leków podczas chowu - ogranicza rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych i insektów w stadzie produkt stanowi substancje w całości bezpieczną dla ludzi, zwierząt i roślin i jest w 100% biodegradowalny.

Zobacz
39,90 zł

Leżak wiklinowy dla psa, kota i innych zwierząt z poduszką (5904906036680)

 • ProducentWyroby z Wikliny PPH Jan Wnuk
 • EAN5904906036680

eleganckie, wykwintne legowisko dla naszych czworonożnych pupili. Czy to piesek, kotek, czy inne zwierzątko - każdy pieszczoszek odszuka w tym niebanalnym, organicznym koszu wygodę, relaks i odpoczynek. Tworzone w zróżnicowanych rozmiarach. sprawdzi się także jako kosz wystawowy do tworzenia ciekawych ekspozycji. Opcjonalnie dostępna dla obszerniejszej wygody specjalnie przypasowana poduszka.

Zobacz
229,30 zł

klatka neo muki dla dużych gryzoni h58 szara - darmowa dostawa od 95 zł! marki Zolux

 • ProducentZOLUX
 • EAN3336020056213

Klatka NEO Muki dla znacznych gryzoni proponuje Twojemu zwierzęciu prawdziwą swobodę ruchów dzięki pokaźnej wysokości i 2 piętrom. Jej czysty i popularny design, który przywodzi na myśl skandynawską przyrodę, idealnie zespala się z każdym stylem wnętrza. Ma znaczne otwarcie od góry, które przystępny dostęp w celu wyczyszczenia,, a także jedno podwójne otwarcie z przodu, umożliwiające w całości bezpieczne wyjęcie zwierzęcia. Ponadto zawiera 2 piętra o dostosowywanej wysokości (zależnie od żądanego nachylenia) z 2 drabinkami, 1 paśnik i 4 nóżki, umożliwiające uniesienie klatki. Atuty: Podwyższenie klatki ułatwia utrzymanie czystości i zapewnia zwierzęciu ulepszony widok na otoczenie. Rozmieszczenie prętów: 15 mm. Wymiary: (sz. X dł. X h): 78x48x58 cm. Wysokość z nóżkami: 87,5 cm

Zobacz
43,00 zł

Ceva sante animale Cestal plus flavour tabletki na odrobaczenie dla psów, 10szt./200szt.

 • ProducentCEVA Sante Animale

Preparat weterynaryjny do odrobaczenia psów. Produkt przeznaczony do leczenia inwazji wszelkich powszechnie występujących u psów tasiemców i nicieni. Opakowania: 10 tabletek oraz opak. Zbiorcze dla hodowców 50szt., 100szt., 200szt.(2,12zł/szt.) CESTAL Plus Flavour - w skazania: produkt asygnowany do leczenia inwazji wszelkich powszechnie występujących u psów tasiemców i nicieni, w tym:- tasiemców: Echinococcus species, Taenia species, Dipylidium caninum (formy dojrzałe i niedojrzałe)- glist: Toxocara canis, Toxascaris leonina (formy dojrzałe i niedojrzałe)- tęgoryjców: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala- włosogłówek: Trichuris vulpis. Przeciwwskazania:Należy zachować szczególną ostrożność stosując produkty lecznicze, zawierające pyrantel u zwierząt wyniszczonych. Nie stosować artykułu w sytuacji nadwrażliwości na komponenty preparatu. produkt może być wykorzystywany w okresie ciąży. Dawkowanie: 1 tabletka na 10 kg m.c. Szczenięta i niepokaźne psy:2-5 kg m.c. = 1/2 tabletki5-10 kg m.c. = 1 tabletka Średnie psy:10-20 kg m.c. = 2 tabletki20-30 kg m.c. = 3 tabletki obszerne psy:30-40 kg m.c. = 4 tabletki40-50 kg m.c. = 5 tabletek Podanie doustne. Tabletki należy podawać bezpośrednio do jamy ustnej albo po wymieszaniu z karmą. Preparat może być stosowany bez względu na wariant diety i bez uprzedniej głodówki. Przy odrobaczaniu profilaktycznym jednokrotne podanie jest wystarczające. Jednakże w sytuacji silnej inwazji odrobaczanie należy powtórzyć po 14 dniach. Z powodu istnienia ryzyka reinfekcji zwierzęta należy odrobaczać co 3 miesiące. UWAGA: obszerniejsze opakowania (dla hodowców, 50-200szt.) wykonywane być mogą w dłuższym terminie z powodów ograniczonej dostępności u importera.

Zobacz
82,20 zł

Zolux klatka indoor vision dla chomika - darmowa dostawa od 95 zł!

 • ProducentZOLUX
 • EAN3336022054156

Klatka nadająca się dla każdego gatunku. Nietoksyczna dla zwierząt: bezołowiowa farba epoksydowa, a także plastik polipropylenowy. Tworzono we Europie. Obszerne drzwiczki w górnej części. Przeźroczysta ścianka powiększająca widoczność. Jednostajną miseczkę można wyjąć i łatwo ją wyczyścić. Wyposażenie: 1 kołowrotek 1 gniazdo 1 miseczka i 1 kładka. Wymiary (sz. X dł. X wy. ) [mm]: 240 x 340 x 500 mm

Zobacz
30,89 zł

Aquael filtr pat-mini- rób zakupy i zbieraj punkty payback - darmowa wysyłka od 99 zł (5905546061339)

 • ProducentAQUAEL
 • EAN5905546061339

PAT MINI to miniaturowy filtr wewnętrzny dedykowany do instalowania w śladowych i przeciętnych akwariach. Urządzenie to składa się z maleńkiej głowicy, a także dokładnie selekcjonowanej gąbki filtracyjnej. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych głowica ta wydajność maksymalną aż 400 l/h, czyli tyle, ile charakterystyczny średniej wielkości turbinowy filtr akwariowy. PAT MINI gwarantuje skuteczną filtrację nawet w 120-litrowym zbiorniku. Na przedniej części głowicy znajduje się regulator wydajności pozwalający na przypasowanie tego parametru do każdego akwarium. Filtr dodatkowo końcówkę kierunkową, która pozwala na ograniczenie prądu wody w akwarium. Filtr pozostał zaopatrzony w rurkę napowietrzającą przyłączaną do dyszy wylotowej, co efektywne i efektywne natlenianie wody w zbiorniku.Zainstalowanie urządzenia jest wyjątkowo proste dzięki wyekwipowanemu w mocne przyssawki uchwytowi posiadającemu na dodatek funkcjonalny wieszak powalający na zaczepianie filtra na krawędzi szyby akwariowej. Co eksponuje urządzenie? bardzo nieduże rozmiaryznakomita filtracjawysoka efektywność (do 400 l/h)wygodna regulacja skuteczność W filtrze wykorzystano gąbkę jako materiał oczyszczający,

Zobacz
36,99 zł

Aquael - asap filter 300 - filtr wewnętrzny (5905546194952)

 • ProducentAquael
 • EAN5905546194952

Filtr wewnętrzny do akwariów ASAP 300 składa się z postępowego, energooszczędnego silnika, a także obfitego, klarownego pojemnika wypełnionego gąbką filtracyjną. Przepływająca przez nią woda podlega zarówno sprawnej filtracji mechanicznej jak i – dzięki szybko osiedlającym się w gąbce bakteriom – biologicznej. Gąbkę należy regularnie płukać, w razie zużycia należy ją wymienić. pobór mocy: 4,2Wsprawność: 300 l/hsugerowana wielkość akwarium: do 100 LGwarancja: 2 lata Filtry z tej linii nadają się również do akwaterrariów, bowiem mogą pracować w wodzie o głębokości zaledwie 5 cm. Efektywnie natleniają wodę w akwarium wywołując energiczny ruch jej powierzchni.

Zobacz
19,90 zł

No-pest Chwytak do podnoszenia martwych gryzoni. chwytak deratyzacyjny.

 • ProducentNO-PEST
 • EAN5901785360950

Chwytak do podnoszenia martwych gryzoni to urządzenie dzięki któremu bezkontaktowo pousuwasz martwe myszy, szczury. Umożliwia utrzymanie czystości na obszarze objętym deratyzacją. Po udanym procesie deratyzacji gryzonie należy zutylizować. Szczury i myszy są roznosicielami wielu groźnych chorób, dlatego tak ważne jest żeby ich nie dotykać. Chwytak do podnoszenia martwych gryzoni pozwoli na bezstresowe i higieniczne przeniesienie ich do miejsca utylizacji. By ułatwić to zadanie chwytak posiada obrotową głowicę. właściwości - nieskomplikowany w obsłudze, - prosty w utrzymaniu czystości,- niezwykle lekki- rękojeść z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, - aluminiowy trzonek- jaskrawa rączka - nietrudne odnalezienie chwytaka © odstraszanie.pl Wszelkie Prawa opatentowane. All Rights Reserved.

Zobacz
53,74 zł

Bayer kiltix - obroża dla psów dużych (dł. 70cm) (5909997000770)

 • ProducentBayer
 • EAN5909997000770

Data ważności:październik 2020 wyodrębnionia: Zwalczanie i zapobieganie inwazji kleszczy z gatunku Rhipicephalus sanguineus, a także Ixodes ricinus, jak również pcheł Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis atakujących psy. parametry: Obroża zawiera dwie substancje czynne: propoksur, należący do pochodnych kwasu karbaminowego oraz syntetyczny pyretroid - flumetrynę. W trakcie noszenia obroży przez zwierzę uwalniają się one w sposób ciągły i rozprzestrzeniają w jego sierści, działając na pchły i kleszcze w sposób kontaktowy. Wchłanianie obydwu składników przez skórę psów jest niewiele znaczące i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zwierząt. Długość okresu działania, jak i sprawność zależy m.in. Od długości i gęstości sierści, stanu utrzymania zwierzęcia, dynamiczności inwazji kleszczy. Zawilgocenie obroży, spowodowane częstymi kąpielami czy działaniem deszczu może ograniczać wydajność jej działania. Działanie preparatu zaczyna się w ciągu pierwszej doby od założenia i utrzymuje się do sześciu miesięcy. Skład: 4,5g propoksuru, 1,013g flumetryny Dawkowanie i sposób podawania: Dla uzyskania adekwatnego poziomu zabezpieczenia zaleca się wykąpać psa i następnie precyzyjnie go wysuszyć, po czym założyć obrożę. Obrożę należy wyjąć ze szczelnego opakowania, rozwinąć i polikwidować plastikowe ograniczniki na przygładzonej wewnętrznej stronie obroży, trzymając za końce kilkakrotnie lekko rozciągając dla ułatwienia wydostawania się substancji aktywnej, a następnie założyć swobodnie na szyi zwierzęcia przeciągając przez klamerkę. Obroża powinna być noszona stale z wyjątkiem kąpieli. Można ją założyć ponownie gdy sierść wyschnie. W pojedynczych przypadkach w czasie noszenia obroży możliwa jest inwazja kleszczy, które odpadają najpóźniej po trzech dniach bez ssania krwi. Obroża Kiltix asygnowana jest wyłącznie do wykorzystywania zewnętrznego. Czas działania: do 6 miesięcy od założenia obroży. Przeznaczenie: Dla psów. Przeciwwskazania: Nie stosować u psów chorych, z rozległymi zmianami skóry, a także będących w okresie rekonwalescencji. Działania niechciane: W sporadycznych przypadkach w pierwszych dniach po założeniu obroży może wystąpić lekkie swędzenie skóry. Przy wystąpieniu reakcji nadwrażliwości należy zdjąć obrożę. Odtrutka: Propoxur - siarczan atropiny; Flumetyrna - leczenie objawowe (brak oryginalnej odtrutki). Interakcje: Nie są znane, jednak nie zaleca się jednoczesnego stosowania z innymi insektycydami. Ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas zakładania obroży unikać zbyt długiego kontaktu z preparatem. Po założeniu umyć starannie ręce. Osoby, u których wystąpiło uczulenie na składniki preparatu powinny unikać bezpośredniego z nim kontaktu. Znikome dzieci i niemowlęta nie powinny posiadać bezpośredniego kontaktu z psami noszącymi obrożę. Kiltix gromadzi składniki toksyczne dla pszczół i ryb. Wyłącznie dla zwierząt. Warunki przechowywania: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. 15 - 25°C. Opakowanie: Blister z foli aluminiowo-polietylenowej albo poliestrowo-polietylenowej zawierający jedną obrożę 45,0 g. Producent: Bayer. Towar ten pozostał objęty zakazem sprzedaży wysyłkowej. Jedyna dopuszczalna przez prawo forma sprzedaży to odbiór osobisty albo za zleceniem odbioru w wybranej firmie kurierskiej.

Zobacz
28,00 zł

Probiotyk dla pszczół Doktor Animals (5907222667057)

 • ProducentEko-Natural
 • EAN5907222667057

Doktor Animals dla pszczół to probiotyczna mieszanka paszowa uzupełniająca w płynie. MW składzie mieszanki znajdują się szczepy żywych kultur bakterii fermentacji mlekowej i ziół. Podawane jako dodatek do syropu lub ciasta: - uniemożliwiają chorobom przewodu pokarmowego, - udoskonalają ogólną oporność i kondycję pszczół, znacznie ograniczając potrzebę używania większości farmaceutyków użytkowanych w pasiekach, - wpływają produktywnie na solidność miodu i pierzgi, użytkowanie: 1. Dodatek do wody pitnej dla pszczół: 1 L / 100 L wody lub 50ml w 1 litrze wody dla jednej rodziny pszczelej 2. A tak stosuje nasz zaprzyjaźniony pszczelarz - dodatek do syropu i ciasta: 2 L / 100 L syropu 3. Bioasekuracja: 1 L preparatu / 30 litrów wody.

Zobacz
118,40 zł

ZOLUX Klatka Classic 100 cm szaro-seledynowy - DARMOWA DOSTAWA OD 95 ZŁ!

 • ProducentZOLUX
 • EAN3336020054363

Klatka dla królików i świnek morskich czy szynszyli.Nietoksyczne dla zwierząt: bezołowiowa farba epoksydowa, a także plastik polipropylenowy.wytwarzano we Europie.Całkowite otwieranie klatki od przodu. Metalową budkę można wyjmować dla prostego umycia. wyekwipowana w paśnik na siano.wymiary (wysokość x szerokość x długość):zewnętrzne: 39,5 x 63 x 103 cm.wewnętrzne: 38 x 52 x 98 cm....

Zobacz
45,60 zł

Flexi Smycz Design taśma S 5m niebieski, 194-894

 • Producentflexi
 • EAN4000498025727
 • Rodzajsmycz

automatyczna smycz zagwarantuje Twojemu psu swobodę ruchu. Dzięki systemowi hamowania, który obsłużysz jedną reką, będziesz miał go zawsze pod kontrolą. Długość 5 metrów. Dla psów o maksymalnej wadze 15 kg. Możliwość podłączenia ledowej latarki i pojemnika na woreczki lub smakołyki Multi Box. Automatyczna smycz zagwarantuje Twojemu psu swobodę ruchu. Dzięki systemowi hamowania, który obsłużysz jedną reką, będziesz miał go zawsze pod kontrolą. Długość 5 metrów. Dla psów o maksymalnej wadze 15 kg. Możliwość podłączenia ledowej latarki oraz pojemnika na woreczki albo smakołyki Multi Box.

Zobacz
19,85 zł

BAYER Drontal Plus Flavour tabletki na odrobaczenie dla psów

 • ProducentBayer

Preparat weterynaryjny do odrobaczenia psów. Tabletki firmy BAYER mają aż 3 substancje czynne. Drontal to preparat weterynaryjny do odrobaczenia psów po inwazji glist i tasiemców, tzn. Krągłych i płaskich robaków. Zawartość: 2 szt. Tabletek. wyróznionia lecznicze:Zwalczanie inwazji nicieni i tasiemców przewodu pokarmowego psów, takich jak: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Taenia spp., Multiceps multiceps, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp., Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis. Zwalczanie inwazji pierwotniaków Giardia spp. Jedna tabletka zawiera:Febantel 150mg; pyrantelum embonian 144mg; prazikwantel 50mg. Sposób podawania: 1 tabletka na 10kg wagi psa. Dawka lecznicza to: 15 mg febantelu, 14,4 mg embonianu pyrantelu i 5 mg prazikwantelu na 1 kg m.c., co odpowiada 1 tabletce na 10 kg m.c. Preparat podaje się bezpośrednio do jamy ustnej albo po wymieszaniu z karmą. Preparat może być stosowany bez względu na rodzaj diety i bez uprzedniej głodówki. Zwalczanie nicieni i tasiemców - preparat podaje się jednorazowo. w przypadku zakażenia glistami u szczeniąt po pierwszym podaniu preparatu może nie dojść do całkowitej eliminacji pasożytów, należy ponownie podać preparat w 6, a potem 12 tygodniu życia.Zwalczanie Giardia spp. - leczenie należy kontynuować poprzez 3 kolejne dni. w sytuacji zakażenia Echinoccocus spp. Należy użyć dopełniającą ochronę osób kontaktujących się z odrobaczanymi psami.

Zobacz
21,97 zł

Unichem 1kg najmocniejsza trutka na nornice, karczowniki. ratimor brodifakum. (3830043537242)

 • ProducentUnichem
 • EAN3830043537242

sprawna trutka na szczury! - trutka drugiej generacji zawierająca brodifakum 0,05g/kg- zabójczo produktywna już po pojedynjczym spożyciu (jednodawkowa)- wytrzymała na wilgoć, nie pleśnieje.- gromadzi bitrex - gorzką substancję zapobiegjącą przypadkowemu spożyciu poprzez ludzi i zwierzęta domowe.- środek gryzoniobójczy do wykorzystywania mistrzowskiego.PASTA RATIMOR jest trutką na szczury, która najsilniej przyciąga gryzonie. Jest o 50% bardziej ciekawa w porównaniu ze zwykłą żywnością. To powoduje, iż jest wysoce efektywna w sytuacji stosowania jej w magazynach żywności, sklepach spożywczych czy restauracjach gdzie przystępność naturalnej żywności może konkurować z trutką. Gryzonie zawsze wybiorą RATIMOR. Dokładnie dobrane składniki zapewniają, iż przynęcie nie sposób się oprzeć, a stabilizatory uniemożliwiają jej utlenianiu. Miękka przynęta Ratimor jest sprawna wobec wszystkich gryzoni. Jest to stanowczo przydatne w sytuacjach, gdzie jest przystępna naturalna żywność gryzoni. Ze względu na uzupełniające tłuszcze i oleje, miękka przynęta Ratimor długo utrzymuje wilgoć i soczystość w każdych warunkach. Gryzonie ochoczo powracają do niej, w związku z czym, jest to produktywny sposób na gryzonie. Szybka w działaniu Zabójczo sprawne działanie brodifacoum - już pojedyncze karmienie środkiem gryzoniobójczym wywołuje u gryzoni zaburzenia krzepnięcia krwi i krwotok. Trutka na myszy i szczury Ratimor drugiej generacji jest bardzo silnym preparatem gryzoniobójczym, który pozwala zwalczyć gryzonie w ciągu około 2 tygodni (w zależności od nasilenia problemu).Jedno "karmienie" wystarcza do tego aby trutka na szczury zaczęła działać. Zaleca się sprawdzanie okolicy wyłożonej trutki co 2-3 dni w celu pozbycia się martwych ciał gryzoni. Z Ratimor oszczędzasz! Wybierz potężne trutki na szczury Ratimor mające pozytywne opinie profesjonalistów. Znasz powiedzenie "co tanie to drogie"? Nie płać dwa razy - wybierz coś co działa! Sprawdzona trutka na szczury z reguły ostatecznie jest tańsza w użytkowaniu - szczury jej nie omijają. Rodentycydy Ratimor są w tym względzie wiodącą marką na świecie. Sukces trutki Ratimor zawdzięczają doborowi najlepszych i produktywnych aromatów, które wabią gryzonie. Szczury i myszy wprost nie mogą się oprzeć rodentycydom Ratimor. najlepsza trutka na szczury w saszetkach dla profesjonalistów DDD i spółdzielni mieszkaniowych! precyzyjne dawkowanie (1 saszetka na szczury = 10g) Monitorowanie występowaniu gryzoni (nadgryzione saszetki świadczą o bytowaniu gryzoni). skrupulatne usunięcie trutki po zakończeniu akcji deratyzacyjnej. staranne rozliczenie liczba preparatu na zlecenie. Silna trutka na szczury pozwala na wysoką wydajność przy zachowaniu niskich kosztów zabiegu. © odstraszanie.pl Wszelkie Prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

Zobacz
55,90 zł

Transporter wiklinowy dla kota i innych zwierząt, owalny

 • ProducentWyroby z Wikliny PPH Jan Wnuk

spektakularna, kunsztownie wytworzona budka dla zwierzaków. Nasze czworonogi znajdą w tym koszu przytulne gniazdko i leże, w którym mogą komfortowo wypocząć. Kosz świetny też jako transporter dla naszych pupili w trakcie bliższych, bądź dalszych podróży. Zamknięcie metalowe opcjonalnie za dopłatą, kratka zdejmowalna, uchwyty metalowe do kratki montowane losowo (po dwa lub wcale) - na życzenie wysyłamy bez uchwytów. tworzony w pięciu wymiarach. Opcjonalnie przystępna dla większej wygody specjalnie dostosowana poduszka.

Zobacz
59,00 zł

Swissinno Pułapka na krety i nornice. kretołap super cat. łapka na nornice. (7640104975526)

 • ProducentSWISSINNO
 • EAN7640104975526

Skuteczna pułapka na krety i nornice w komplecie z urządzeniem do wkopywania w ziemię Masz już dość kreta? Wszędzie te kopce a ogródek warzywny i tulipany niszczą Ci nornice? Jeśli jesteś konkretnie zdeterminowany to zapadła już decyzja - koniec z kretem i nornicami! Ci trzeba silnej, ostatecznej broni, która pozwoli pozbyć się kreta i nornicy raz na za każdym razem i umożliwi odpierać kolejne wizyty innych osobników, którym przyjdzie do głowy do Ciebie zawitać w przyszłości. Oj głupie! najlepszy sposób na krety to pułapka na krety i nornice Super Cat zastrzeżona przez renowaną szwajcarską markę SWISSINNO. Stworzona z najlepszych części kretołapka niczym szwajcarski zegarek z wielką prezcyzją i efektywnie zmniejszy populacje kretów i nornic w ogrodzie. W pakiecie wraz ze specjalnym urządzeniem, z którym właściwe umieszczenie pułapki w ziemi będzie dziecinnie proste! Szybka i łatwa obsługa, ustawienie trwa kilka sekund starczy, że pociągniesz za uchwyt do momentu zablokowania i gotowe, pułapka jest ustawiona! Zastępuje niełatwe rozwiązania, które znajdują się w innych pułapkach. W przeciwieństwie do innych pułapek Super Cat nie wymaga wykorzystania wielkiej siły. Nie wymaga głębokich wykopów jak w sytuacji większości pułapek innych firm. Łapie szkodniki w obu kierunkach. arcytrudnie sprawna pułapka na krety Talpirid Mole Trap - Pułapka wielokrotnego wykorzystania- Nastawienie pułapki wymaga zastosowania niewielkiej siły - wykonana z najwyższej jakości komponentów - towar szwajcarskiego producenta - nadaje się do każdego typu gleby - łatwa w obsłudze - Urządzenie jest w pełni mechaniczne i nie wymaga baterii - oporna na działanie warunków atmosferyczncyh- potężne urządzenie do wykonania otworu w ziemi. © odstraszanie.pl Wszelkie Prawa chronione. All Rights Reserved.

Zobacz
92,99 zł

ZOLUX Klatka Classic 80 cm - DARMOWA DOSTAWA OD 95 ZŁ!

 • ProducentZOLUX
 • EAN3336022054347

Klatka dla królików i świnek morskich czy szynszyli.Nietoksyczne dla zwierząt: bezołowiowa farba epoksydowa i plastik polipropylenowy.wyprodukowano we Europie.Całkowite otwieranie klatki od przodu. Metalową budkę można wyjmować dla przystępnego umycia. zaopatrzona w paśnik na siano.wymiary (wysokość x szerokość x długość):zewnętrzne: 35 x 54 x 81 cm.wewnętrzne: 33 x 43 x 75 cm....

Zobacz
16,80 zł

Grande Finale Kaganiec dla psa pekińczyk rozmiar 1 (12-24cm)

 • Producentgrande finale
 • EAN5907548624543

Grande Finale proponuje 2 typy kagańcówPierwszy wariant (kaganiec kanon) dla psów o budowie czaszki dolichocefalicznej takich jak charty, collie i mezocefalicznej takich jak np; owczarek australijski, cocker spanielDrugi rodzaj to kagańce dla psów o budowie czaszki brachycefalicznej – z krótką kufą ras takich jak mops, pekińczyk, buldog. (nazwa robocza: kaganiec pekińczyk).Kagańce Grande Finale zabezpieczają przed pokąsaniem przez zwierzaka nie robiąc mu krzywdy. Kagańce są nad wyraz mocne posiadają szeroką regulację i miękką podściółkę, żeby nie uwierały i nie ocierały psiaka, a jednocześnie uniemożliwiały kąsanie.tabela rozmiarówEAN: 5907548624543

Zobacz
0