Zwierzęta Zwierzęta

Zwierzęta

Wejdź i sprawdź! W tej znajdziesz więc wszystko co będzie Ci niezbędne do uskuteczniania Twojej pasji.

Kategorie
Producent
Cena
68,79 zł

Bayer Foresto Obroża 1,25g + 0,56g dla kotów i psów o masie ciała poniżej 8kg - tak \ 38cm, 5023 (1914602)

 • ProducentBayer
 • EAN5909990908479

artykuł sprzedawany wyłącznie na paragon.1. NAZWA produktu LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGOForesto 1,25 g + 0,56 g obroża dla kotów i śladowych psów o masie ciała do 8 kg 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY artykułu LECZNICZEGOSubstancje czynne:Jedna bezzapachowa obroża w odcieniu szarym o długości 38 cm (12,5 g) mieści imidaklopryd w dawce 1,25 g, a także flumetrynę w dawce 0,56 g jako substancje czynne.Substancje pomocnicze:3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNAObroża.Obroża w odcieniu szarym, bezzapachowa.4. SZCZEGÓŁOWE dane KLINICZNE4.1 Docelowe gatunki zwierzątKotyPsy o masie ciała do 8 kg4.2 wyróznionia lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierzątKoty:W celu leczenia i zapobiegania infestacji pcheł (Ctenocephalides felis) poprzez okres 7 do 8 miesięcy. Sprawność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży.W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł poprzez okres 10 tygodni.Foresto może być stosowane jako komponent strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).produkt wykazuje długookresową sprawność roztoczobójczą (zabija roztocza) (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) i odstraszającą (zapobiega żerowaniu pasożytów) w sytuacji infestacji kleszczy (Ixodes ricinus) poprzez okres 8 miesięcy. Towar wykazuje wydajne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy.w przypadku uprzedniego występowania kleszczy u kota przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może w ciągu 48 godzin nie spowodować śmierci pajęczaków; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też, zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w chwili zakładania obroży. Działanie uniemożliwiające infestacji nowych kleszczy zaczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży.Najlepiej gdy obroża jest zakładana przed początkiem sezonu występowania pcheł albo kleszczy.Psy:W celu leczenia i uniemożliwiania infestacji pcheł (Ctenocephalides felis) przez okres 7 do 8 miesięcy. Produktywność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży.W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez 8 miesięcy.Foresto może być stosowane jako komponent strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).artykuł wykazuje długotrwałą produktywność roztoczobójczą (zabija roztocza) w przypadku infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) i odstraszającą (zapobiega żerowaniu) przy infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) poprzez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje sprawne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy.w sytuacji uprzedniego występowania kleszczy u psa przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może w ciągu 48 godzin nie spowodować śmierci pajęczaków; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też, zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w chwili zakładania obroży. Działanie uniemożliwiające infestacji nowych kleszczy zaczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży.W celu leczenia infestacji wszołów (Trichodectes canis).Najlepiej gdy obroża jest zakładana przed początkiem sezonu występowania pcheł lub kleszczy.4.3 PrzeciwwskazaniaNie stosować u kociąt w wieku poniżej 10 tygodni, ani u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni.Nie stosować w sytuacji potwierdzonej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. 4.4 Specjalne ostrzeżenia Ogółem, w ciągu 24 do 48 godzin po infestacji artykuł spowoduje śmierć kleszczy i ich odpadanie od żywiciela, bez możliwości uprzedniego pożywienia się krwią. Nie można wykluczyć ryzyka wczepienia się pojedynczych kleszczy po zaimplementowaniu leczenia. Dlatego też, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych poprzez kleszcze, w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków.Tak jak w sytuacji wszelkich artykułów do długotrwałego użytkowania miejscowego, okresy nadmiernego sezonowego zrzucania sierści mogą prowadzić do tymczasowego niewiele znaczącego zmniejszenia efektywności leczenia w wyniku utraty tej części dawki substancji czynnych, która została rozprowadzona na sierści. Uzupełnienie dawki substancji czynnych z obroży początkuje się natychmiast, dzięki temu pełna wydajność zostaje ponownie osiągnięta bez konieczności stosowania dodatkowego leczenia lub podmiany obroży.Dla uzyskania słusznego efektu eliminacji pcheł przy silnej inwazji w pomieszczeniach domowych, może być niezbędne użycie w środowisku optymalnego środka insektobójczego.4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące wykorzystywaniaSpecjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierzątartykuł jest wodoodporny; jego produktywność pozostaje niezmieniona w przypadku zmoczenia zwierzęcia. Aczkolwiek, należy unikać długofalowej, intensywnej ekspozycji na działanie wody albo nadmiernego wykorzystywania szamponu, gdyż może to spowodować skrócenie czasu działania artykułu. Badania wykazują, iż comiesięczne mycie szamponem albo zanurzanie w wodzie nie powoduje znaczącego skrócenia 8-miesięcznego okresu wydajności przeciwkleszczowej po rozprzestrzenieniu się substancji czynnej w okrywie włosowej, w trakcie gdy sprawność przeciwpchelna produktu stopniowo ulega zmniejszeniu, począwszy od 5 miesiąca.Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętomTorebkę zawierającą obrożę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym do momentu wykorzystania produktu.Tak jak w sytuacji wszelkich towarów leczniczych weterynaryjnych, należy uniemożliwić znikomym dzieciom zabawę obrożą oraz wkładanie jej do ust. Nie powinno się zezwalać zwierzętom noszącym obrożę na spanie w tym samym łóżku co właściciele, a zwłaszcza dzieci.Osoby, u których występuje nadwrażliwość na komponenty obroży powinny unikać kontaktu z produktem.Należy natychmiast polikwidować pozostałości albo odcięte fragmenty obroży (patrz punkt 4.9).Po założeniu obroży należy umyć ręce zimną wodą.4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)Sporadycznie, w ciągu pierwszych kilku dni po założeniu obroży może wystąpić niewielki świąd i/lub rumień u zwierząt, które nie są przyzwyczajone do noszenia obroży. Należy upewnić się, iż obroża nie została założona zbyt ciasno.Może wystąpić drobna utrata sierści i reakcje skórne o łagodnym stopniu nasilenia w miejscu wykorzystania artykułu leczniczego weterynaryjnego. Najczęściej objawy te ustępują w ciągu 1 do 2 tygodni bez konieczności zdejmowania obroży. W pojedynczych przypadkach może być zalecane tymczasowe zdjęcie obroży do momentu ustąpienia objawów.4.7 stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśnościBadania laboratoryjne dotyczące flumetryny albo imidakloprydu przeprowadzone na szczurach i królikach nie wykazały żadnego szkodliwego działania na płodność albo zdolności rozrodcze, jak dodatkowo nie wykazały żadnych działań teratogennych lub toksycznych dla płodu. Aczkolwiek, nie określono bezpieczeństwa stosowania omawianego produktu leczniczego weterynaryjnego u docelowego gatunku zwierząt w okresie ciąży i laktacji. Dlatego też, w związku z brakiem informacji na ten temat, nie zaleca się używania towaru u suk w ciąży i w okresie laktacji.4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcjiNieznane.4.9 Dawkowanie i droga(-i) podawaniaDo wykorzystywania na skórę. Jedna obroża do założenia wokół szyi zwierzęcia.U psów o masie ciała powyżej 8 kg należy użyć jedną obrożę Foresto o długości 70 cm.U niewiele znaczących psów o masie ciała do 8 kg należy zastosować jedną obrożę Foresto dla psów o masie ciała ≤ 8 kg o długości 38 cm.wyłącznie do stosowania zewnętrznego.Należy wyjąć obrożę z torebki ochronnej bezpośrednio przed wykorzystaniem. Należy rozwinąć obrożę i upewnić się, że na jej wewnętrznej stronie nie ma żadnych pozostałości plastikowych łączeń. Należy założyć obrożę na szyję zwierzęcia i dostosować jej długość nie zaciskając zbyt solidnie (wskazówka: powinno być osiągalne wsunięcie dwóch palców pomiędzy obrożę a szyję zwierzęcia). Należy przeciągnąć wolną końcówkę obroży poprzez szlufkę i odciąć niepotrzebny odcinek na długości 2 cm.Zwierzę powinno nosić obrożę nieustannie w celu zapewnienia 8-miesięcznego okresu ochrony. Obrożę należy zdjąć po upływie okresu leczenia. Należy okresowo sprawdzać i dostosowywać zamocowanie obroży, jeżeli będzie to potrzebne, w szczególności w okresie szybkiego rozwoju szczeniąt.4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób progresywnania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli konieczneCharakter produktu sprawia, iż prawdopodobieństwo przedawkowania jest niewielkie i nie oczekuje się wystąpienia objawów przedawkowania.Zbadano przedawkowanie towaru w wyniku założenia 5 obroży u dorosłych psów na okres 8 miesięcy oraz u 7-tygodniowych szczeniąt na okres 6 miesięcy i nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych z wyjątkiem niepokaźnej utraty sierści i łagodnych reakcji skórnych.w przypadku zjedzenia obroży przez zwierzę (choć wystąpienie takiego zdarzenia jest niedużo prawdopodobne), mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe o łagodnym stopniu nasilenia (np. Swobodne stolce).4.11 Okres(-y) karencjiNie dotyczy.5. Właściwości FARMAKOLOGICZNEGrupa farmakoterapeutyczna: preparaty przeciwko pasożytom zewnętrznym, preparaty owadobójcze i repelenty, pyretryny i pyretroidyKod ATCvet: QP53AC55 Preparaty skojarzone zawierające flumetrynę5.1 parametry farmakodynamiczneImidaklopryd jest preparatem przeciwko pasożytom zewnętrznym, należącym do grupy związków o nazwie chloronikotynyle. Ze względu na właściwości chemiczne związek ten można sklasyfikować jako nitroguanidynę chloronikotynylu. Imidaklopryd wykazuje energiczne działanie przeciwko larwom pcheł we wszelkich stadiach rozwoju, jak również przeciwko dorosłym osobnikom pcheł oraz wszy i wszołów. Dynamiczność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży, co w rezultacie obniża ryzyko transmisji chorób psów przenoszonych wektorowo (z ang. CVBD) (np. Bartonelozy i zakażeń tasiemcem psim Dipylidium caninum). Oprócz wskazań leczniczych wymienionych w punkcie 4.2 stwierdzono,produkt wykazuje działanie przeciwko pchłom z gatunku Ctenocephalides canis i Pulex irritans.Imidaklopryd cechuje się wysokim powinowactwem do nikotynergicznych receptorów acetylocholiny w postsynaptycznym obszarze ośrodkowego układu nerwowego (OUN) pchły. Następujące w wyniku czego zahamowanie przewodnictwa cholinergicznego u owadów prowadzi do ich paraliżu i śmierci. Z powodu słabej interakcji z nikotynergicznymi receptorami u ssaków i postulowanego śladowego stopnia przenikania substancji czynnej poprzez barierę krew-mózg u ssaków, preparat nie wykazuje praktycznie żadnego wpływu na OUN u ssaków. Imidaklopryd wykazuje minimalną energiczność farmakologiczną u ssaków.Flumetryna jest preparatem przeciwko pasożytom zewnętrznym, należącym do grupy syntetycznych pyretroidów. Zgodnie ze stanem obecnej wiedzy, syntetyczne pyretroidy zakłócają działanie kanałów sodowych błony komórkowej neuronu, prowadząc do opóźnienia repolaryzacji neuronu i w efekcie – śmierci pasożyta. W badaniach dotyczących zależności między budową a aktywnością związku chemicznego zaobserwowano kilka przypadków zakłócenia przez pyretroidy aktywności receptorów o określonej strukturze chiralnej, powodujących na skutek czego wybiórcze działanie tych preparatów na ektopasożyty. W sytuacji omawianej grupy związków chemicznych nie zaobserwowano działania przeciwcholinesterazowego. Flumetryna jest odpowiedzialna za roztoczobójcze właściwości omawianego towaru leczniczego weterynaryjnego. Towar wykazuje działanie odstraszające (uniemożliwiające żerowaniu) w sytuacji wymienionych kleszczy, uniemożliwiając pasożytom żywienie się krwią, co w wyniku czego pośrednio pomaga zmniejszyć ryzyko transmisji chorób psów przenoszonych.Oprócz wskazań leczniczych wymienionych w punkcie 4.2 stwierdzono, iż preparat wykazuje działanie przeciwko kleszczom z gatunku Ixodes hexagonus i I. Scapularis i przeciwko niewystępującemu w Europie gatunkowi kleszcza Dermacentor variabilis i australijskiemu gatunkowi kleszcza I. Holocyclus, który sprawia paraliż.używanie obroży spowodowało zmniejszenie stopnia infestacji poprzez świerzbowca ludzkiego Sarcoptes scabiei u uprzednio zarażonych psów, prowadząc następnie do całkowitego wyleczenia po trzech miesiącach.5.2 właściwości farmakokinetyczneObydwie substancje czynne są w sposób powolny i ciągły uwalnianie z macierzy polimerowej obroży na skórę zwierzęcia. Obydwie substancje są obecne w sierści psa w stężeniach gwarantujących roztoczobójcze/owadobójcze działanie przez cały okres wydajności produktu. Substancje czynne ulegają rozprowadzeniu z miejsca bezpośredniego kontaktu artykułu ze skórą na całą powierzchnię skóry zwierzęcia. Badania dotyczące przedawkowania i oceniające atrybuty kinetyczne w surowicy krwi w docelowej grupie zwierząt wykazały, że imidaklopryd pojawiał się w krążeniu ustrojowym tylko krótkotrwale w trakcie gdy flumetryna była w głównej mierze niemierzalna. Wchłanianie doustne nie ma znaczenia dla efektywności klinicznej.5.3 Wpływ na środowiskoPatrz punkt 6.6.6. SZCZEGÓŁOWE informacje FARMACEUTYCZNE6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczychTytanu dwutlenek (E 171)Żelaza tlenek czarny (E 172)Di-n-butylu adypinian Glikolu propylenowego dikaprylokapronianOlej sojowy epoksydowanyKwas stearynowyPolichlorek winylu6.2 Główne niezgodności farmaceutyczneNieznane.6.3 Okres ważnościOkres ważności artykułu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 30 miesięcy.6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniuBrak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.6.5 typ opakowania bezpośredniego i skład materiałów, z których je wytwarzanoPudełko zawierające jedną obrożę o długości 70 cm, stworzoną z polichlorku winylu i opakowaną w torebkę z PETP/PE.6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktuNiewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny albo jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.produkt ten nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych zwierząt wodnych.7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGOBayer Animal Health GmbH Kaiser Wilhelm Allee 50, D-51373 Leverkusen Niemcy EAN: 5909990908479

Zobacz
85,39 zł

BAYER Foresto - Obroża przeciw pchłom i kleszczom dla dużych psów (dł. 70cm)

 • ProducentBayer
 • EAN5909990908462

towar sprzedawany jedynie na paragon.1. NAZWA artykułu LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGOForesto 4,50 g + 2,03 g obroża dla psów o masie ciała > 8 kg 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY artykułu LECZNICZEGOSubstancje czynne:Jedna obroża o długości 70 cm (45 g) mieści imidaklopryd w dawce 4,5 g, a także flumetrynę w dawce 2,03 g jako substancje czynne.Substancje pomocnicze:Tytanu dwutlenek (E 171)Żelaza tlenek czarny (E 172)Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNAObroża.Obroża w odcieniu szarym, bezzapachowa.4. SzczegółOWE informacje KLINICZNE4.1 Docelowe gatunki zwierzątPsy (o masie ciała > 8 kg)w sytuacji psów o masie ciała ≤ 8 kg należy stosować obrożę Foresto 1,25 g + 0,56 g dla psów o masie ciała ≤ 8 kg (patrz punkt 4.9)4.2 wyróznionia lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierzątW celu leczenia i zapobiegania infestacji pcheł (Ctenocephalides felis) przez okres 7 do 8 miesięcy. Produktywność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży.W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez 8 miesięcy.Foresto może być wykorzystywane jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).towar wykazuje długofalową produktywność roztoczobójczą (zabija kleszcze) w przypadku infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) oraz odstraszającą (uniemożliwia żerowaniu) przy infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje wydajne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy.w przypadku uprzedniego występowania kleszczy u psa przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może w ciągu 48 godzin nie spowodować śmierci pajęczaków; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też, zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie zapobiegające infestacji nowych kleszczy rozpoczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży.W celu leczenia infestacji wszołów (Trichodectes canis).Najlepiej gdy obroża jest zakładana przed początkiem sezonu występowania pcheł lub kleszczy.4.3 PrzeciwwskazaniaNie stosować u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni.Nie stosować w sytuacji potwierdzonej nadwrażliwości na substancje czynne albo na dowolną substancję pomocniczą.4.4 Specjalne ostrzeżenia Ogółem, w ciągu 24 do 48 godzin po infestacji produkt spowoduje śmierć kleszczy i ich odpadanie od żywiciela, bez możliwości uprzedniego pożywienia się krwią. Nie można wykluczyć ryzyka wczepienia się pojedynczych kleszczy po zastosowaniu leczenia. Dlatego też, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych poprzez kleszcze, w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków.Tak jak w sytuacji wszystkich artykułów do długookresowego wykorzystywania miejscowego, okresy nadmiernego sezonowego zrzucania sierści mogą prowadzić do tymczasowego śladowego zmniejszenia produktywności leczenia w wyniku utraty tej części dawki substancji czynnych, która została rozprowadzona na sierści. Uzupełnienie dawki substancji czynnych z obroży zaczyna się natychmiast, dzięki czemu pełna wydajność zostaje ponownie osiągnięta bez konieczności użytkowania uzupełniającego leczenia lub wymiany obroży.Dla uzyskania trafnego efektu eliminacji pcheł przy silnej inwazji w pomieszczeniach domowych, może być potrzebne wykorzystanie w środowisku adekwatnego środka insektobójczego.4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące wykorzystywaniaSpecjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząttowar jest wodoodporny; jego wydajność pozostaje niezmieniona w przypadku zmoczenia zwierzęcia. Lecz, należy unikać długookresowej, aktywnej ekspozycji na działanie wody albo nadmiernego stosowania szamponu, gdyż może to spowodować skrócenie czasu działania towaru. Badania wykazują, iż comiesięczne mycie szamponem lub zanurzanie w wodzie nie powoduje znaczącego skrócenia 8-miesięcznego okresu efektywności przeciwkleszczowej po rozprzestrzenieniu się substancji czynnej w okrywie włosowej, w trakcie gdy efektywność przeciwpchelna produktu stopniowo ulega zmniejszeniu, począwszy od 5 miesiąca.Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętomTorebkę zawierającą obrożę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym do momentu wykorzystania produktu.Tak jak w przypadku wszelkich produktów leczniczych weterynaryjnych, należy uniemożliwić niewiele znaczącym dzieciom zabawę obrożą i wkładanie jej do ust. Nie powinno się zezwalać zwierzętom noszącym obrożę na spanie w tym samym łóżku co właściciele, a zwłaszcza dzieci.Osoby, u których występuje nadwrażliwość na komponenty obroży powinny unikać kontaktu z produktem.Należy natychmiast wyeliminować pozostałości lub odcięte fragmenty obroży (patrz punkt 4.9).Po założeniu obroży należy umyć ręce zimną wodą.4.6 Działania niechciane (częstotliwość i stopień nasilenia)Sporadycznie, w ciągu pierwszych kilku dni po założeniu obroży może wystąpić niewiele znaczący świąd i/lub rumień u zwierząt, które nie są przyzwyczajone do noszenia obroży. Należy upewnić się, że obroża nie pozostała założona zbyt ciasno.Może wystąpić niewielka utrata sierści i reakcje skórne o łagodnym stopniu nasilenia w miejscu zastosowania towaru leczniczego weterynaryjnego. Przeważnie objawy te ustępują w ciągu 1 do 2 tygodni bez konieczności zdejmowania obroży. W pojedynczych przypadkach może być zalecane tymczasowe zdjęcie obroży do momentu ustąpienia objawów.4.7 używanie w ciąży, laktacji albo w okresie nieśnościBadania laboratoryjne dotyczące flumetryny albo imidakloprydu przeprowadzone na szczurach i królikach nie wykazały żadnego destrukcyjnego działania na płodność albo zdolności rozrodcze, jak też nie wykazały żadnych działań teratogennych lub toksycznych dla płodu. Lecz, nie określono bezpieczeństwa stosowania omawianego artykułu leczniczego weterynaryjnego u docelowego gatunku zwierząt w okresie ciąży i laktacji. Dlatego też, w związku z brakiem danych na ten temat, nie zaleca się stosowania produktu u suk w ciąży i w okresie laktacji.4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi albo inne warianty interakcjiNieznane.4.9 Dawkowanie i droga(-i) podawaniaDo stosowania na skórę. Jedna obroża do założenia wokół szyi zwierzęcia.U psów o masie ciała powyżej 8 kg należy wykorzystać jedną obrożę Foresto o długości 70 cm.U nieznacznych psów o masie ciała do 8 kg należy zastosować jedną obrożę Foresto dla psów o masie ciała ≤ 8 kg o długości 38 cm.wyłącznie do wykorzystania zewnętrznego.Należy wyjąć obrożę z torebki ochronnej bezpośrednio przed użyciem. Należy rozwinąć obrożę i upewnić się, iż na jej wewnętrznej stronie nie ma żadnych pozostałości plastikowych łączeń. Należy założyć obrożę na szyję zwierzęcia i dostosować jej długość nie zaciskając zbyt solidnie (wskazówka: powinno być osiągalne wsunięcie dwóch palców między obrożę a szyję zwierzęcia). Należy przeciągnąć wolną końcówkę obroży przez szlufkę i odciąć niepotrzebny odcinek na długości 2 cm.Zwierzę powinno nosić obrożę nieprzerwanie w celu zapewnienia 8-miesięcznego okresu ochrony. Obrożę należy zdjąć po upływie okresu leczenia. Należy okresowo sprawdzać i przystosowywać zamocowanie obroży, jeżeli będzie to konieczne, w szczególności w okresie prędkiego rozwoju szczeniąt.4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób innowacyjnania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli potrzebneCharakter produktu sprawia, że prawdopodobieństwo przedawkowania jest znikome i nie oczekuje się wystąpienia objawów przedawkowania.Zbadano przedawkowanie produktu w wyniku założenia 5 obroży u dorosłych psów na okres 8 miesięcy i u 7-tygodniowych szczeniąt na okres 6 miesięcy i nie stwierdzono żadnych działań niepożąinformacji z wyjątkiem małej utraty sierści i łagodnych reakcji skórnych.w sytuacji zjedzenia obroży poprzez zwierzę (choć wystąpienie takiego zdarzenia jest niedużo prawdopodobne), mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe o łagodnym stopniu nasilenia (np. Luźne stolce).4.11 Okres(-y) karencjiNie dotyczy.5. Cechy FARMAKOLOGICZNEGrupa farmakoterapeutyczna: preparaty przeciwko pasożytom zewnętrznym, preparaty owadobójcze i repelenty, pyretryny i pyretroidyKod ATCvet: QP53AC55 Preparaty skojarzone zawierające flumetrynę5.1 cechy farmakodynamiczneImidaklopryd jest preparatem przeciwko pasożytom zewnętrznym, należącym do grupy związków o nazwie chloronikotynyle. Ze względu na atrybuty chemiczne związek ten można sklasyfikować jako nitroguanidynę chloronikotynylu. Imidaklopryd wykazuje energiczne działanie przeciwko larwom pcheł we wszelkich stadiach rozwoju, jak też przeciwko dorosłym osobnikom pcheł i wszy i wszołów. Aktywność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży, co w rezultacie ogranicza ryzyko transmisji chorób psów przenoszonych wektorowo (z ang. CVBD) (np. Bartonelozy i zakażeń tasiemcem psim Dipylidium caninum). Oprócz wskazań leczniczych wymienionych w punkcie 4.2 stwierdzono,produkt wykazuje działanie przeciwko pchłom z gatunku Ctenocephalides canis i Pulex irritans.Imidaklopryd cechuje się wysokim powinowactwem do nikotynergicznych receptorów acetylocholiny w postsynaptycznym obszarze ośrodkowego układu nerwowego (OUN) pchły. Następujące w wyniku czego zahamowanie przewodnictwa cholinergicznego u owadów prowadzi do ich paraliżu i śmierci. Z powodu słabej interakcji z nikotynergicznymi receptorami u ssaków, a także postulowanego drobnego stopnia przenikania substancji czynnej przez barierę krew-mózg u ssaków, preparat nie wykazuje praktycznie żadnego wpływu na OUN u ssaków. Imidaklopryd wykazuje minimalną energiczność farmakologiczną u ssaków.Flumetryna jest preparatem przeciwko pasożytom zewnętrznym, należącym do grupy plastikowych pyretroidów. Zgodnie ze stanem obecnej wiedzy, plastikowe pyretroidy zakłócają działanie kanałów sodowych błony komórkowej neuronu, prowadząc do opóźnienia repolaryzacji neuronu i w konsekwencji – śmierci pasożyta. W badaniach dotyczących zależności pomiędzy budową a intensywnością związku chemicznego zaobserwowano kilka przypadków zakłócenia przez pyretroidy aktywności receptorów o określonej strukturze chiralnej, powodujących w konsekwencji wybiórcze działanie tych preparatów na ektopasożyty. W przypadku omawianej grupy związków chemicznych nie zaobserwowano działania przeciwcholinesterazowego. Flumetryna jest odpowiedzialna za roztoczobójcze właściwości omawianego artykułu leczniczego weterynaryjnego. Towar wykazuje działanie odstraszające (zapobiegające żerowaniu) w przypadku wymienionych kleszczy, zapobiegając pasożytom żywienie się krwią, co w wyniku czego pośrednio pomaga ograniczyć ryzyko transmisji chorób psów przenoszonych.Oprócz wskazań leczniczych wymienionych w punkcie 4.2 stwierdzono, że preparat wykazuje działanie przeciwko kleszczom z gatunku Ixodes hexagonus i I. Scapularis i przeciwko niewystępującemu w Europie wysokogatunkowi kleszcza Dermacentor variabilis i australijskiemu wysokogatunkowi kleszcza I. Holocyclus, który sprawia paraliż.użytkowanie obroży spowodowało zmniejszenie stopnia infestacji przez świerzbowca ludzkiego Sarcoptes scabiei u uprzednio zarażonych psów, prowadząc następnie do całkowitego wyleczenia po trzech miesiącach.5.2 cechy farmakokinetyczneObydwie substancje czynne są w sposób powolny i ciągły uwalnianie z macierzy polimerowej obroży na skórę zwierzęcia. Obydwie substancje są obecne w sierści psa w stężeniach gwarantujących roztoczobójcze/owadobójcze działanie poprzez cały okres skuteczności towaru. Substancje czynne ulegają rozprowadzeniu z miejsca bezpośredniego kontaktu towaru ze skórą na całą powierzchnię skóry zwierzęcia. Badania dotyczące przedawkowania i oceniające atrybuty kinetyczne w minimalistycznicy krwi w docelowej grupie zwierząt wykazały, że imidaklopryd pojawiał się w krążeniu ustrojowym tylko krótkotrwale w trakcie gdy flumetryna była typowo niemierzalna. Wchłanianie doustne nieistotne dla skuteczności klinicznej.5.3 Wpływ na środowiskoPatrz punkt 6.6.6. DetalOWE dane FARMACEUTYCZNE6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczychTytanu dwutlenek (E 171)Żelaza tlenek czarny (E 172)Di-n-butylu adypinian Glikolu propylenowego dikaprylokapronianOlej sojowy epoksydowanyKwas stearynowyPolichlorek winylu6.2 Główne niezgodności farmaceutyczneNieznane.6.3 Okres ważnościOkres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 30 miesięcy.6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniuBrak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.6.5 typ opakowania bezpośredniego i skład tworzyw, z których je wytwarzanoPudełko zawierające jedną obrożę o długości 70 cm, stworzoną z polichlorku winylu i opakowaną w torebkę z PETP/PE.6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego artykułu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego towaruNiewykorzystany artykuł leczniczy weterynaryjny albo jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.artykuł ten nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych zwierząt wodnych.7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGOBayer Animal Health GmbH Kaiser Wilhelm Allee 50, D-51373 Leverkusen Niemcy EAN: 5909990908462

Zobacz
85,00 zł

Ektopar Spray koncentrat 250ml (5907443482323)

 • ProducentVetAgro Fiprex
 • EAN5907443482323

Ektopar® Spray (koncentrat) SKŁAD Permetryna (cis:trans 40:60) 25,0 g Podłoże do 100,0 ml wyróznionIA Zwalczanie owadów i pajęczaków w miejscach przebywania zwierząt– obory, stajnie, ciężarówki i ładownie statków do transportu zwierząt, klatki, kojce, kosze. Produktywny także w walce z owadami i pajęczakami w mieszkaniach, biurach, piwnicach, strychach, garażach, maszynowniach, magazynach. DAWKOWANIE I wykorzystywanIE trzymając butelkę jak na rysunku przelać zawartość do uprzednio przygotowanego naczynia, następnie uzupełnić wodą do objętości 0,5 litra i precyzyjnie wymieszać Preparat stosować do oprysków. W celu uzyskania pożądanego stężenia produktu roboczego należy 20 ml artykułu uzupełnić do obszerności 1 litra wodą i starannie wymieszać. Litr roztworu roboczego wystarcza na opryskanie 20m2 powierzchni. Przed użyciem wstrząsnąć. Przed opryskiem żądaną powierzchnię należy dokładnie oczyścić mechanicznie. UWAGA! Roztwór roboczy nie nadaje się do przechowywania. Roztwór najlepiej nanosić wieczorem – czasie spadku intensywności większości insektów. Równomiernie naniesiony artykuł biobójczy pozostawić do całkowitego wyschnięcia. w przypadku nasilonej inwazji owadów albo pajęczaków, całą procedurę można powtórzyć po upływie 24 godzin. KARENCJA Nie obowiązuje. solidność 2 lata. OSTRZEŻENIA Nie stosować bezpośrednio na zwierzęta. Nie stosować w miejscach przechowywania żywności. Nie stosować w miejscach przystępnych dla szczeniąt poniżej 2 tygodnia życia. Nie stosować w miejscach przystępnych dla kotów. Stosując preparat używać odzieży ochronnej, rękawic gumowych i maseczki. Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i błonami śluzowymi – a w razie kontaktu obficie spłukać wodą. Po zakończeniu pracy – starannie umyć ręce. W razie połknięcia preparatu – natychmiast skontaktować się z lekarzem. Działa zgubnie poprzez drogi oddechowe i po połknięciu. Może wywoływać uczulenie w kontakcie ze skórą. Nie przechowywać razem z artykułami spożywczymi i paszami dla zwierząt. Zalecane środki ostrożności: Nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać lekarstw. Unikać bezpośrednich kontaktów z mieszaniną. Unikać wdychania par i aerozoli. Przestrzegać zasad higieny osobistej. Stosować odzież i sprzęt ochrony osobistej. Stosować wentylację na stanowiskach pracy. Zapewnić nieskomplikowany dostęp do bieżącej wody. Zwroty wskazujące wariant zagrożenia: Działa nad wyraz toksycznie na organizmy wodne, może wywoływać długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Realne ryzyko destrukcyjnego działania na dziecko w łonie matki. Działa krzywdząco przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może wywoływać uczulenie w kontakcie ze skórą. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: bronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić adekwatnyą odzież ochronną, adekwatne rękawice ochronne i okulary albo ochronę twarzy. W razie połknięcia błyskawicznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie albo etykietę. Produkt i opakowanie eliminujeć jako odpad niebezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska. Progresywnać zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Zobacz
7,00 zł

Sabunol szara obroża przeciw pchłom i kleszczom dla psa 75 cm - 75cm, 14409 (6648073)

 • ProducentLaboratorium DermaPharm
 • EAN5901742001308
 • Rodzajprzeciw kleszczom

Sabunol obroża w kolorze szarym, długość 75 cm. zastosowanie:Sabunol GPI to progresywna obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów, sprawna i komfortowa w użyciu. Wyjątkowe połączenie trzech elementów: permetryny, imidachloprydu i geraniolu wydajność działania przez 3 miesiące. Badania potwierdzają wysoką tolerancję miejscową i ogólną co sprawia, że obroża jest bezpieczna w trakcie wykorzystywania.Zalecenia:Zwalczanie kleszczy i pcheł przez 90 dni Sposób działania:W czasie noszenia obroży, substancja czynna uwalania się i rozprzestrzenia na skórze i sierści zwierzęcia, działając na pasożyty zewnętrzne w sposób kontaktowy. Efekty działania obroży są już widoczne po 48 godzinach od jej założenia.składniki dynamiczne:Permetryna - 50g/1kg Imidachlopryd - 10g/1kg Geraniol - 5g/1kg Sposób użycia:Obrożę należy wyjąć ze szczelnego opakowania, przypasować do obwodu szyi psa i założyć. Obroża jest wodoodporna i powinna pozostawać na szyi zwierzęcia cały czas. Jasny nalot na obroży jest naturalnym wynikiem cyklu produkcyjnego i stopniowo znika w trakcie stosowania.Przeciwwskazania:nie stosować u kotów, nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesięcy, nie stosować u zwierząt chorych lub będących podczas rekonwalescencji Uwagi:Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, wywołując długookresowe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik albo etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska.w sytuacji kontaktu ze skórą:umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik eliminować do uprawnionego odbiorcy odpadów. Posiada Geraniol. Może wywoływać wystąpienie reakcji alergicznej.Pierwsza pomoc:w przypadku np. Kontaktu zanieczyszczonej ręki z okiem, natychmiast umyć skórę wokół oczu i powieki; w razie zapotrzebowania pousuwać szkła kontaktowe, zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody przez kilka minut. W trakcie płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną.Skutki uboczne:w sytuacji kontaktu ze skórą preparat może spowodować uczulenie, podrażnienie. Może wywoływać podrażnienie błon śluzowych oczu objawiające się zaczerwieniem, łzawieniem, bólem. Zużytą obrożę polikwidować jak odpad z gospodarstwa domowego.Niewykorzystany produkt przekazać do uprawnionego odbiorcy. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, z dala od żywności, w miejscu niedostępnym dla dzieci.EAN: 5901742001308

Zobacz
7,00 zł

Sabunol Krople Spot On przeciw pchłom i kleszczom dla psa S 1ml - Small, MS_7199

 • ProducentSabunol
 • EAN5901742000684
 • Rodzajprzeciw kleszczom

DR SEIDEL Sabunol - krople przeciw pchłom i kleszczom 1ml to preparat przeznaczony wyłącznie dla psów (masa ciała psa 5 - 10kg), zabezpieczający przed pchłami i kleszczami. Trójskładnikowa receptura: imidaklopryd, permetryna i piryproksyfen gwarantuje dużą efektywność działania. Bezpieczny dla psów i ludzi. zastosowanie: - Likwidacja kleszczy poprzez minimum 4 tygodnie - Likwidacja dorosłych pcheł poprzez minimum 4 tygodnie - Likwidacja jaj pcheł i ich larw poprzez minimum 4 miesiące - Przerywanie cyklu rozwojowego pchły w otoczeniu psa (np. Legowisko, dywany itp.) składniki dynamiczne: - (trans/cis) Permetryna (75:25) 25% - działa insektobójczo na pchły i kleszcze. - Imidaklopryd 8% - usuwa pchły. Działa kontaktowo i drogą pokarmową. - Piryproksyfen 2% - hormon juwenilny (IGR) nie dopuszcza do rozwoju jaj i larw pcheł w otoczeniu psa. Środki ostrożności i warunki wykorzystywania: Działa krzywdząco poprzez drogi oddechowe i po połknięciu. Może wywoływać uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa wyjątkowo toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Bronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia błyskawicznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Mieści Permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznych. Dawkowanie: 1 tubka Sabunol 1 ml - psy o masie ciała 5-10 kg. Sposób wykorzystania: Zaaplikować preparat bezpośrednio na skórę zwierzęcia, w okolicy łopatek. Nie dopuścić do zlizania preparatu. Przeciwwskazania: - Nie stosować u kotów. Nie dopuszczać do zlizywania preparatu poprzez koty. - Nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesięcy życia. - Nie stosować częściej aniżeli raz na 2 tygodnie. Uwagi: Nie kąpać psa wcześniej niż 24 godziny po podaniu preparatu. Preparat nie mieści związków fosforoorganicznych. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci w temp. 0-30oC Działania niepożądane: W rzadkich przypadkach może wystąpić przejściowa nadwrażliwość skóry (łącznie z objawami świądu). W sytuacji kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem. W sprawach ewentualnej pomocy medycznej skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.

Zobacz
43,00 zł

Arthrovet ha 90 tabl. marki Vetexpert

 • ProducentVETEXPERT
 • EAN5907752658228

ArthroVet HA to preparat przeznaczony do profilaktycznego i terapeutycznego używania u psów i kotów z zaburzeniami prawidłowej funkcji chrząstek stawowych i stawów. rekomendowany jednocześnie u zwierząt młodych w okresie aktywnego wzrostu, jaki i zwierząt starszych z chorobą zwyrodnieniową stawów (osteoarthritis). Mechanizm działania karmy dodatkowej ArthroVet HA opiera się na opisanym w literaturze naukowej działaniu poszczególnych elementów tego preparatu: Preparat gromadzi trzy główne komponenty glukozaminoglikanów (GAG) macierzy pozakomórkowej chrząstki stawowej, a mianowicie glukozaminę, chondroitynę (w postaci siarczanu) oraz kwas hialuronowy. Rozszerzenie ich podaży w diecie zwierzęcia może poprawić syntezę endogennych GAG (glukozamina), a także powiększyć zawartość wody w chrząstce stawowej (chondroityna i kwas hialuronowy), co udoskonala jej sprężystość. Prawidłowe działanie glukozaminy i siarczanu chondroityny u psów z chorobą zwyrodnieniową stawów pozostało potwierdzone w randomizowanych badaniach klinicznych przeprowadzonych z podwójną próbą ślepą (osteoarthritis) przez McCarthy i wsp. (2007). W badaniach tych psy uzyskujące glukozaminę i siarczan chondroityny wykazywały pokaźną klinicznie udoskonalenie indeksów występowania bólu, stopnia obarczania kończyn i stopnia progresywnia choroby. Preparat ArthroVet HA także jako jeden z pierwszych na rynku kwas hialuronowy, który wchłania się po podaniu doustnym (Balogh i wsp., 2008), zaś używanie mieszaniny glukozaminy, chondroityny i kwasu hialuronowego zagwarantuje wyższą skuteczność preparatu wykorzystywanie preparatu zawierającego wyłącznie glukozaminę i chondroitynę w leczeniu pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi w stawie kolanowym (Bucci i wsp., 2005). Witamina C ma działanie wspomagające wytwarzanie białek macierzy pozakomórkowej chrząstek stawowych i pełni funkcję ko-enzymu w syntezie kolagenu. Kwas askorbinowy (witamina C) jest ko-enzymem dla hydroksylaz prolylu i lizylu, czyli enzymów kluczowych syntezie kolagenu. W badaniach in vitro askorbinian, a także kwas askorbinowych zwiększały syntezę białka i proteoglikanów przez chondrocyty chrząstek stawowych (Ameye and Chee, 2006). dzięki czemu karma uzupełniająca ArthtoVet HA mieści substancje czynne o udokumentowanym naukowo mechanizmie wspomagania stawów u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Skład: glukozamina, siarczan chondroityny, hialuronian sodu, stearynian magnezu, tlenek magnezu, kwas stearynowy, Dodatki: Witamina C 25mg, krzemionka koloidalna 5mg, Analiza: białko 20,83%, tłuszcz 3,9%, popiół 0,82%, włókno 19,24%, wilgotność 3% Dawkowanie: 1 tabletka na 20kg masy ciała.Podawanie preparatu należy skonsultować z lekarzem weterynarii

Zobacz
68,89 zł

Bayer Foresto obroża przeciw pchłom i kleszczom dla psów i kotów o wadze do 8kg [ (5909990908479)

 • ProducentBayer
 • EAN5909990908479

Obroża Foresto marki Bayer to towar służący do zwalczania i ochrony przed inwazją kleszczy z gatunku Rhipicephalus sanguineus, a takżeIxodes ricinus oraz pcheł Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis u psów. To sprawne i ekonomiczne rozwiązanie: pewna i pełna ochrona na cały sezon. Działa sprawne na larwy, nimfy i dorosłe osobniki kleszczy. Obroża jest wodoodporna i bezzapachowa. Kolor szary. zapewnia aż 7 do 8 miesięcy bez kleszczy i pcheł! Najlepiej gdy obroża jest zakładana przed początkiem sezonu występowania pcheł lub kleszczy. Efektywność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży. W sytuacji uprzedniego występowania kleszczy u psa przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może w ciągu 48 godzin nie spowodować śmierci pajęczaków; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też, zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w chwili zakładania obroży. Działanie uniemożliwiające inwazji nowych kleszczy rozpoczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży. Foresto może być wykorzystywane jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS) i w celu leczenia inwazji wszołów (Trichodectes canis). Dwie substancje czynne są w sposób powolny i ciągły uwalnianie z obroży na skórę zwierzęcia i są obecne w sierści kota lub psa w stężeniach gwarantujących roztoczobójcze/owadobójcze działanie przez cały okres wydajności towaru. Substancje czynne ulegają rozprowadzeniu z miejsca bezpośredniego kontaktu towaru ze skórą na całą powierzchnię skóry zwierzęcia. produkt jest wodoodporny; jego produktywność pozostaje niezmieniona w sytuacji zmoczenia zwierzęcia. Ale, należy unikać długotrwałej, intensywnej ekspozycji na działanie wody lub nadmiernego wykorzystywania szamponu, gdyż może to spowodować skrócenie czasu działania towaru. Badania wykazują, że comiesięczne mycie szamponem albo zanurzanie w wodzie nie powoduje znaczącego skrócenia 8-miesięcznego okresu efektywności przeciwkleszczowej po rozprzestrzenieniu się substancji czynnej w okrywie włosowej, w trakcie gdy skuteczność przeciwpchelna produktu stopniowo ulega zmniejszeniu, począwszy od 5 miesiąca. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 1 obroża o masie 12,5 g zawiera: imidaklopryd w dawce 1,25 g i flumetrynę w dawce 0,56 g. Substancje pomocnicze: Tytanu dwutlenek (E 171), Żelaza tlenek czarny (E 172). Dawkowanie, sposób i droga podania: Dla kotów i psów o masie ciała do 8 kg stosujemy jedną obrożę długości ok. 38 cm (12,5 g) zapinając ją luźno na szyi zwierzęcia. Zalecenia dla korzystnego podania: Wyjąć obrożę z torebki ochronnej bezpośrednio przed wykorzystaniem. Należy rozwinąć obrożę i upewnić się, iż na jej wewnętrznej stronie nie ma żadnych pozostałości plastikowych łączeń. Należy założyć obrożę na szyję zwierzęcia i przystosować jej długość nie zaciskając zbyt konkretnie (wskazówka: powinno być możliwe wsunięcie dwóch palców między obrożę a szyję zwierzęcia). Należy przeciągnąć wolną końcówkę obroży przez szlufkę i odciąć niepotrzebny odcinek na długości 2 cm. Zwierzę powinno nosić obrożę nieprzerwanie w celu zapewnienia 8-miesięcznego okresu ochrony. Obrożę należy zdjąć po upływie okresu leczenia. Należy okresowo sprawdzać i przystosowywać zamocowanie obroży, jeżeli będzie to konieczne, w szczególności w okresie szybkiego rozwoju kociąt/szczeniąt. Obroża została wyekwipowana w mechanizm zamknięcia zabezpieczającego przed niepożądanym otwarciem. W przypadku zaczepienia obroży o jakiś przedmiot (choć wystąpienie takiego zdarzenia jest niedużo prawdopodobne), kot będzie w stanie samodzielnie poszerzyć obrożę wystarczająco, żeby móc szybko się uwolnić. Przeciwwskazania: Nie stosować u kociąt w wieku poniżej 10 tygodni i szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni. Nie stosować w sytuacji potwierdzonej nadwrażliwości na substancje czynne albo na dowolną substancję pomocniczą. Działania niepożądane: Sporadycznie, w ciągu pierwszych kilku dni po założeniu obroży może wystąpić mały świąd i/albo rumień u zwierząt, które nie są przyzwyczajone do noszenia obroży. Należy upewnić się, że obroża nie została założona zbyt ciasno. Może wystąpić znikoma utrata sierści i reakcje skórne o łagodnym stopniu nasilenia w miejscu wykorzystania produktu leczniczego weterynaryjnego. Najczęściej objawy te ustępują w ciągu 1 do 2 tygodni bez konieczności zdejmowania obroży. W pojedynczych przypadkach może być zalecane tymczasowe zdjęcie obroży do momentu ustąpienia objawów. U kotów, początkowo, w rzadkich przypadkach, mogą wystąpić lekkie i przemijające objawy takie jak obniżenie nastroju, zmiana apetytu, ślinienie, wymioty i biegunka. Tak jak w przypadku innych towarów podawanych zewnętrznie, u zwierząt, u których występuje nadwrażliwość może pojawić się kontaktowe, alergiczne zapalenie skóry. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Torebkę zawierającą obrożę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym do momentu użycia towaru. Tak jak w sytuacji wszystkich towarów leczniczych weterynaryjnych, należy uniemożliwić drobnym dzieciom zabawę obrożą, a także wkładanie jej do ust. Nie powinno się zezwalać zwierzętom noszącym obrożę na spanie w tym samym łóżku co właściciele, a zwłaszcza dzieci. Osoby, u których występuje nadwrażliwość na elementy obroży powinny unikać kontaktu z produktem. Należy natychmiast usunąć pozostałości albo odcięte fragmenty obroży. Po założeniu obroży należy umyć ręce zimną wodą.

Zobacz
104,00 zł

Animedica Płyn na stawy hyalutidin dc butelka 125 ml 4260415060112 - odbiór w 2000 punktach - salony, paczkomaty, stacje orlen

 • ProducentaniMedica
 • EAN4260415060112

UWAGA: Uszkodzone opakowanie widoczne na zdjęciu. Skład preparatu HYALUTIDIN® DC: woda kompleks kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny (kompleks HC) cukier inwertowany witamina E sorbinian potasu (konserwant) zalety produktu Hyalutidin DC: • leczenie przyczynowe (regeneracja) oparte na medycynie ortomolekularnej (podawanie substancji naturalnych występujących w metabolizmie) • uzupełnienie potrzeby • można go konsolidować z innymi substancjami energicznymi • brak efektów ubocznych • nie obciąża układu trawiennego • nie jest traktowany jako doping (suplementacja) • efekt po 2-3 tygodniach używania (artroza 1-2 stopnia) • użytkowany w medycynie weterynaryjnej • miesięczna kuracja • długi okres trwałości Kwas hialuronowy w organizmie: dobry kwas hialuronowy to żel o strukturze „łożyska kulkowego", mający zdolność do wiązania szerokiej ilości wody – 1 cząsteczka kwasu może zespolić 250 cząsteczek wody, co zapewnia właściwą amortyzację w stawie • naturalny związek, występujący w głównej mierze w postaci soli sodowej – hialuronian sodu • syntezowany w błonie komórkowej • posiada zdolność wiązania znacznych ilości wody (anionowa budowa, wysoka energiczność osmotyczna) • bierze udział w chodrogenezie – indukuje aktywację czynników transkrypcyjnych w chondrocytach • odgrywa pokaźną rolę w mazi stawowej (nawilżanie i amortyzacja – obniża zużycie stawów) • występuję w ciałku szklistym oka; współtworzy film łzowy • występuje w nerkach (spore ilości w brodawce nerkowej) – wpływa na homeostazę, dystrybucję i przepływ wody i wspólnie z wazopresyną reguluje absorbcję wody do rdzenia nerkowego • jego fragmenty o obszernej masie cząsteczkowej działają immunosupresyjnie i przeciwzapalnie, hamują fagocytozę, wpływają na nierozdzielność tkanek, chronią je przed uszkodzeniami i apoptozą • uczestniczy w procesach owulacji, zapłodnieniu i embriogenezie • podczas procesów zapalnych powstaje jego świetna wielkocząsteczkowa forma, silnie usieciowana, która kreuje kompleksy z licznymi włóknami w miejscach zapalnych • drobnocząsteczkowe fragmenty kwasu przyłączają się do komórek odpornościowych, aktywując je i np. Wpływają na indukcję ekspresji cytokinin Siarczan chondroityny w organizmie: • mukopolisacharyd siarczanowy wspomagający regenerację chrząstki (składnik budulcowy) • odpowiada za zachowanie sprężystości chrząstki • ma silny ładunek ujemny, co przyczynia się do skutecznego wiązania wody • obniża intensywność kataboliczną chondrocytów poprzez hamowanie syntezy enzymów proteolitycznych, tlenku azotu i innych substancji, które przyczyniają się do uszkodzenia macierzy chrząstki i powodują śmierć chondrocytów • silne wiązanie wody powoduje „przyciąganie" płynu, co wpływa na sprężystość i odżywianie chrząstki • monosubstancja, która nie ma żadnego wpływu w chorobie zwyrodnieniowej stawów • główny element macierzy pozakomórkowej Cukier inwertowany (glukoza/fruktoza (miód)): - konserwant - nośnik energii dla chondrocytów - budulec dla kwasu hialuronowego i chondrocytów

Zobacz
45,89 zł

Bayer Kiltix Obroża przeciw pasożytom 38cm

 • ProducentBAYER
 • EAN5909997008103

Skład: Obroża o masie 12,5 g (dł. 38 cm) gromadzi 1,25 g propoksuru oraz 0,28 g flumetryny właściwości: Obroża posiada dwie substancje czynne: propoksur, należący do pochodnych kwasu karbaminowego, a także syntetyczny pyretroid - flumetrynę. W trakcie noszenia obroży poprzez zwierzę uwalniają się one w sposób ciągły i rozprzestrzeniają w jego sierści, działając na pchły i kleszcze w sposób kontaktowy. Wchłanianie obydwu komponentów przez skórę psów jest niepokaźne i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zwierząt. Długość okresu działania, jak i produktywność zależy m.in. Od długości i gęstości sierści, stanu utrzymania zwierzęcia, energiczności inwazji kleszczy. Zawilgocenie obroży, spowodowane częstymi kąpielami czy działaniem deszczu może ograniczać skuteczność jej działania. Działanie preparatu inicjuje się w ciągu pierwszej doby od założenia i utrzymuje się do sześciu miesięcy. wskazania: Zwalczanie i zapobieganie inwazji kleszczy z gatunku Rhipicephalus sanguineus oraz Ixodes ricinus, jak również pcheł Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis u psów o masie ciała do 10 kg. Przeciwwskazania: Nie stosować u psów chorych, z rozległymi zmianami skóry i będących w okresie rekonwalescencji. Działania niepożądane: W sporadycznych przypadkach w pierwszych dniach po założeniu obroży może wystąpić lekkie swędzenie skóry. Przy wystąpieniu reakcji nadwrażliwości należy zdjąć obrożę. Odtrutka: Propoxur - siarczan atropiny; Flumetyrna - leczenie objawowe (brak oryginalnej odtrutki). Interakcje: Nie są znane, jednak nie zaleca się jednoczesnego wykorzystywania z innymi insektycydami. Dawkowanie i sposób podawania: Dla uzyskania słusznego poziomu zabezpieczenia zaleca się wykąpać psa i następnie starannie go wysuszyć, po czym założyć obrożę. Obrożę należy wyjąć ze szczelnego opakowania, rozwinąć i zlikwidować plastikowe ograniczniki na przygładzonej wewnętrznej stronie obroży, trzymając za końce kilkakrotnie lekko rozciągając dla ułatwienia wydostawania się substancji energicznej, a następnie założyć swobodnie na szyi zwierzęcia przeciągając poprzez klamerkę. Obroża powinna być noszona stale z wyjątkiem kąpieli. Można ją założyć ponownie gdy sierść wyschnie. W pojedynczych przypadkach w czasie noszenia obroży realna jest inwazja kleszczy, które odpadają najpóźniej po trzech dniach bez ssania krwi. Obroża Kiltix dedykowana jest jedynie do wykorzystywania zewnętrznego. Warunki przechowywania: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. 15 - 25°C. solidność: 5 lat Ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie zakładania obroży unikać zbyt długiego kontaktu z preparatem. Po założeniu umyć precyzyjnie ręce. Osoby, u których wystąpiło uczulenie na elementy preparatu powinny unikać bezpośredniego z nim kontaktu. Małe dzieci i niemowlęta nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z psami noszącymi obrożę. Kiltix zawiera elementy toksyczne dla pszczół i ryb. Opakowanie: Blister z foli aluminiowo-polietylenowej albo poliestrowo-polietylenowej zawierający jedną obrożę 12,5 g.

Zobacz
99,00 zł

Bayer foresto obroża dla psów dużych 70cm

 • ProducentBAYER

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PREPARATY OTC NIE PODLEGAJĄ SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ. DO NABYCIA wyłącznie W SKLEPIE STACJONARNYM lub poprzez ZŁOŻENIE ZLECENIA ODBIORU POBIERZ ZLECENIE ODBIORU – DOC POBIERZ ZLECENIE ODBIORU – PDF Obroża Foresto firmy Bayer to produkt służący do zwalczania i ochrony przed inwazją kleszczy z gatunku Rhipicephalus sanguineus, a takżeIxodes ricinus, a także pcheł Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis u psów. To efektywne i ekonomiczne rozwiązanie: pewna i pełna ochrona na cały sezon. Działa skuteczne na larwy, nimfy i dorosłe osobniki kleszczy. Obroża jest wodoodporna i bezzapachowa. Odcień szary z elementami odblaskowymi, rozszerzającymi bezpieczeństwo zwierzęcia na drodze. Zagwarantuje aż 7 do 8 miesięcy bez kleszczy i pcheł! Najlepiej gdy obroża jest zakładana przed początkiem sezonu występowania pcheł lub kleszczy. Produktywność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży. W sytuacji uprzedniego występowania kleszczy u psa przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może w ciągu 48 godzin nie spowodować śmierci pajęczaków; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też, zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w chwili zakładania obroży. Działanie uniemożliwiające inwazji nowych kleszczy zaczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży. Foresto może być użytkowane jako komponent strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), a także w celu leczenia inwazji wszołów (Trichodectes canis). Dwie substancje czynne są w sposób powolny i ciągły uwalnianie z obroży na skórę zwierzęcia i są obecne w sierści psa w stężeniach gwarantujących roztoczobójcze/owadobójcze działanie przez cały okres efektywności towaru. Substancje czynne ulegają rozprowadzeniu z miejsca bezpośredniego kontaktu towaru ze skórą na całą powierzchnię skóry zwierzęcia. Towar jest wodoodporny; jego produktywność pozostaje niezmieniona w sytuacji zmoczenia zwierzęcia. Chociaż, należy unikać długookresowej, energicznej ekspozycji na działanie wody lub nadmiernego używania szamponu, gdyż może to spowodować skrócenie czasu działania towaru. Badania wykazują, iż comiesięczne mycie szamponem lub zanurzanie w wodzie nie powoduje znaczącego skrócenia 8-miesięcznego okresu skuteczności przeciwkleszczowej po rozprzestrzenieniu się substancji czynnej w okrywie włosowej, w trakcie gdy efektywność przeciwpchelna towaru stopniowo ulega zmniejszeniu, począwszy od 5 miesiąca. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 1 obroża o masie 45g zawiera: imidaklopryd w dawce 4,5 g, a także flumetrynę w dawce 2,03 g. P. Substancje pomocnicze: Tytanu dwutlenek (E 171), Żelaza tlenek czarny (E 172). P. Dawkowanie, sposób i droga podania: U psów o masie ciała powyżej 8 kg należy wykorzystać jedną obrożę Foresto o długości 70 cm. Zalecenia dla korzystnego podania: Wyjąć obrożę z torebki ochronnej bezpośrednio przed zastosowaniem. Należy rozwinąć obrożę i upewnić się, iż na jej wewnętrznej stronie nie ma żadnych pozostałości plastikowych łączeń. Należy założyć obrożę na szyję zwierzęcia i dopasować jej długość nie zaciskając zbyt konkretnie (wskazówka: powinno być możliwe wsunięcie dwóch palców między obrożę a szyję zwierzęcia). Należy przeciągnąć wolną końcówkę obroży przez szlufkę i odciąć niepotrzebny odcinek na długości 2 cm. Zwierzę powinno nosić obrożę nieprzerwanie w celu zapewnienia 8-miesięcznego okresu ochrony. Obrożę należy zdjąć po upływie okresu leczenia. Należy okresowo sprawdzać i przypasowywać zamocowanie obroży, jeżeli będzie to niezbędne, w szczególności w okresie szybkiego rozwoju kociąt/szczeniąt. Obroża została zaopatrzona w mechanizm zamknięcia zabezpieczającego przed niepożądanym otwarciem. W sytuacji zaczepienia obroży o jakiś przedmiot (choć wystąpienie takiego zdarzenia jest niewiele prawdopodobne), kot będzie w stanie samodzielnie poszerzyć obrożę wystarczająco, żeby móc błyskawicznie się uwolnić. Przeciwwskazania: Nie stosować u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni. Nie stosować w sytuacji potwierdzonej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. Działania niechciane: Sporadycznie, w ciągu pierwszych kilku dni po założeniu obroży może wystąpić mały świąd i/albo rumień u zwierząt, które nie są przyzwyczajone do noszenia obroży. Należy upewnić się, iż obroża nie została założona zbyt ciasno. Może wystąpić nieduża utrata sierści i reakcje skórne o łagodnym stopniu nasilenia w miejscu wykorzystania produktu leczniczego weterynaryjnego. Typowo objawy te ustępują w ciągu 1 do 2 tygodni bez konieczności zdejmowania obroży. W pojedynczych przypadkach może być zalecane tymczasowe zdjęcie obroży do momentu ustąpienia objawów. U kotów, początkowo, w rzadkich przypadkach, mogą wystąpić lekkie i przemijające objawy takie jak obniżenie nastroju, zmiana apetytu, ślinienie, wymioty i biegunka. Tak jak w przypadku innych produktów podawanych zewnętrznie, u zwierząt, u których występuje nadwrażliwość może pojawić się kontaktowe, alergiczne zapalenie skóry. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Torebkę zawierającą obrożę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym do momentu wykorzystania produktu. Tak jak w przypadku wszelkich artykułów leczniczych weterynaryjnych, należy uniemożliwić małym dzieciom zabawę obrożą, a także wkładanie jej do ust. Nie powinno się zezwalać zwierzętom noszącym obrożę na spanie w tym samym łóżku co właściciele, a zwłaszcza dzieci. Osoby, u których występuje nadwrażliwość na elementy obroży powinny unikać kontaktu z produktem. Należy natychmiast wyeliminować pozostałości albo odcięte fragmenty obroży. Po założeniu obroży należy umyć ręce zimną wodą.p. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PREPARATY OTC NIE PODLEGAJĄ SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

Zobacz
9,90 zł

Fiprex Spot On dla kotów 1 pipeta

 • ProducentVet-agro
 • EAN5909997066653

towar sprzedawany wyłącznie na paragon.Fiprex® Kot; 52,5 mg/0,7 ml; Roztwór do nakrapiania dla kotów.Skład: Fipronil 52,5 mg/0,7 mlWskazania:Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u kotów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy poprzez okres 4 tygodni. Fiprex® można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).Przeciwwskazania: Nie stosować u kotów poniżej 8 tygodnia życia i/lub ważących mniej niż 1 kg. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt chorych albo w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików.Działania niepożądane:w przypadku polizania przez zwierzę miejsca użycia preparatu, może wystąpić ślinotok, wymioty i inne objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, osowiałość). W miejscu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie futra, miejscowe wyłysienie, zaczerwienienie, świąd albo przetłuszczony wygląd. Działania niepożądane ustępują na ogół po 24 godzinach. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym dodatkowo objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji artykułów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział artykułów Leczniczych Weterynaryjnych).Dawkowanie i droga(-i) podania:Preparat podawać zewnętrznie, bezpośrednio na skórę. 1 tubka 0,7 ml (Kot) zawierająca 52,5 mg fipronilu na kota.Sposób podania: Nie kąpać zwierząt 2 dni przed i 2 dni po podaniu preparatu. Otworzyć tubkę przez przekręcenie i oderwanie końcówki. Rozchylić sierść między łopatkami i wycisnąć całą zawartość tubki. W celu uzyskania adekwatnego efektu działania towar należy podawać z zachowaniem minimum 4-tygodniowych odstępów między kolejnymi aplikacjami. Należy za każdym razem posiadać na uwadze aktualny stopień nasilenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie. Preparat nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do skóry zwierzęcia. Po zabiciu kleszcze przeważnie spadają z sierści psa, natomiast te, które pozostaną, mogą być usunięte przez delikatne strzepnięcie. W niekorzystnych warunkach po zastosowaniu preparatu mogą pozostawać na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym nie można w pełni wykluczyć możliwości przenoszenia chorób zakaźnych. Pchły występują na dodatek w miejscach, w których przebywają zwierzęta (legowiska, dywany). Miejsca te ponadto powinny być poddane działaniu trafnych preparatów przeciwpasożytniczych i regularnie odkurzane.Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Nie przechowywać w lodówce. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:zapobiegać lizaniu sierści przez zwierzęta kilka godzin po zabiegu. Nie stosować na uszkodzoną skórę psa. Zwierzęta o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu nie powinny być poddawane zabiegowi. Wszystkie koty i psy przebywające w gospodarstwie domowym powinny dodatkowo podlegać leczeniu. podczas zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić. Zaleca się podawać preparat w gumowych rękawiczkach ochronnych. Unikać kontaktu preparatu ze skórą. Po zabiegu starannie umyć ręce. Nie dotykać zwierzęcia aż do całkowitego wyschnięcia preparatu. w przypadku kontaktu preparatu ze śluzówką oka należy przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody. Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek element preparatu powinny zachować szczególną ostrożność przy jego aplikacji. W badaniach prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych nie zaobserwowano negatywnego wpływu na reprodukcję ani negatywnego działania teratogennego. Nie należy stosować u ciężarnych i karmiących suk ze względu na brak informacji bezpieczeństwa. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może wzrosnąć przy przedawkowaniu preparatu. W wyniku przedawkowania może dojść do wystąpienia niekontrolowanych skurczy mięśni i drgawek. W niektórych przypadkach obserwowano pobudzenie lub senność, a także nadwrażliwość na hałas i światło. Stwierdzano także przejściowe zawroty głowy, nadmierne ślinienie się i nudności i wymioty. W miejscu podania produktu może dojść do przejściowego zaczerwieniania albo podrażnienia skóry. Wszystkie te objawy ustępują przeważnie po upływie 24 godzin. W celu zmniejszenia ich dynamiczności można wykorzystać leczenie objawowe. Zastosowanie się do zaleceń producenta ogranicza do minimum pojawienie się działań ubocznych....

Zobacz
53,79 zł

Bayer kiltix - obroża dla psów dużych (dł. 70cm) (5909997000770)

 • ProducentBayer
 • EAN5909997000770

Data ważności:październik 2020 wyodrębnionia: Zwalczanie i zapobieganie inwazji kleszczy z gatunku Rhipicephalus sanguineus, a także Ixodes ricinus, jak również pcheł Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis atakujących psy. parametry: Obroża zawiera dwie substancje czynne: propoksur, należący do pochodnych kwasu karbaminowego oraz syntetyczny pyretroid - flumetrynę. W trakcie noszenia obroży przez zwierzę uwalniają się one w sposób ciągły i rozprzestrzeniają w jego sierści, działając na pchły i kleszcze w sposób kontaktowy. Wchłanianie obydwu składników przez skórę psów jest niewiele znaczące i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zwierząt. Długość okresu działania, jak i sprawność zależy m.in. Od długości i gęstości sierści, stanu utrzymania zwierzęcia, dynamiczności inwazji kleszczy. Zawilgocenie obroży, spowodowane częstymi kąpielami czy działaniem deszczu może ograniczać wydajność jej działania. Działanie preparatu zaczyna się w ciągu pierwszej doby od założenia i utrzymuje się do sześciu miesięcy. Skład: 4,5g propoksuru, 1,013g flumetryny Dawkowanie i sposób podawania: Dla uzyskania adekwatnego poziomu zabezpieczenia zaleca się wykąpać psa i następnie precyzyjnie go wysuszyć, po czym założyć obrożę. Obrożę należy wyjąć ze szczelnego opakowania, rozwinąć i polikwidować plastikowe ograniczniki na przygładzonej wewnętrznej stronie obroży, trzymając za końce kilkakrotnie lekko rozciągając dla ułatwienia wydostawania się substancji aktywnej, a następnie założyć swobodnie na szyi zwierzęcia przeciągając przez klamerkę. Obroża powinna być noszona stale z wyjątkiem kąpieli. Można ją założyć ponownie gdy sierść wyschnie. W pojedynczych przypadkach w czasie noszenia obroży możliwa jest inwazja kleszczy, które odpadają najpóźniej po trzech dniach bez ssania krwi. Obroża Kiltix asygnowana jest wyłącznie do wykorzystywania zewnętrznego. Czas działania: do 6 miesięcy od założenia obroży. Przeznaczenie: Dla psów. Przeciwwskazania: Nie stosować u psów chorych, z rozległymi zmianami skóry, a także będących w okresie rekonwalescencji. Działania niechciane: W sporadycznych przypadkach w pierwszych dniach po założeniu obroży może wystąpić lekkie swędzenie skóry. Przy wystąpieniu reakcji nadwrażliwości należy zdjąć obrożę. Odtrutka: Propoxur - siarczan atropiny; Flumetyrna - leczenie objawowe (brak oryginalnej odtrutki). Interakcje: Nie są znane, jednak nie zaleca się jednoczesnego stosowania z innymi insektycydami. Ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas zakładania obroży unikać zbyt długiego kontaktu z preparatem. Po założeniu umyć starannie ręce. Osoby, u których wystąpiło uczulenie na składniki preparatu powinny unikać bezpośredniego z nim kontaktu. Znikome dzieci i niemowlęta nie powinny posiadać bezpośredniego kontaktu z psami noszącymi obrożę. Kiltix gromadzi składniki toksyczne dla pszczół i ryb. Wyłącznie dla zwierząt. Warunki przechowywania: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. 15 - 25°C. Opakowanie: Blister z foli aluminiowo-polietylenowej albo poliestrowo-polietylenowej zawierający jedną obrożę 45,0 g. Producent: Bayer. Towar ten pozostał objęty zakazem sprzedaży wysyłkowej. Jedyna dopuszczalna przez prawo forma sprzedaży to odbiór osobisty albo za zleceniem odbioru w wybranej firmie kurierskiej.

Zobacz
33,50 zł

Arthrofos 90 tabletek

 • ProducentVETEXPERT
 • EAN5902232645859

dobre funkcjonowanie stawów Tabletki dla psów z glukozaminą i chondroityną. Karma uzupełniająca. cechy: Glukozamina i chondroityna są koniecznymi składnikami mazi stawowej i chrząstki stawowej, odpowiedzialnymi za poprawne odżywienie stawu. Witamina C uczestniczy w syntezie kolagenu - głównego składnika chrząstki stawowej. Miedź utrzymuje korzystne funkcjonowanie tkanki chrzęstnej stawów. Mangan wspomaga regenerację chrząstki. ArthroFos stosuje się w celu zapewnienia korzystnego funkcjonowania stawów. Sugerowany szczególnie dla psów młodych znacznych ras w okresie intensywnego wzrostu, jak i dla starszych psów. Skład: Skład tabletki Siarczan glukozaminy 300 mg Siarczan chondroityny 250 mg Dodatki w 1 tabletce Witaminy: Witamina C 25 mg Mieszanki pierwiastków znikomych: Mangan (chelat manganowy wodzianu glicyny) 1,15 mg Miedź (chelat miedziowy wodzianu glicyny) 1 mg informacje uzupełniające: Magnez 1 mg elementy analityczne Białko surowe 22,1%, Włókno surowe 18,7%, Oleje i tłuszcze minimalistyczne 0,1%, Popiół bezkompromisowy 18,5% substancje mineralne Instrukcja stosowania: 1 tabletka na 20 kg masy ciała dziennie Zawartość opakowania: pudełko 60 i 90 tabletek, pudełko 800 g tabletek

Zobacz
822,40 zł

gps moov dla kota - darmowa dostawa od 95 zł! marki Zolux

 • ProducentZOLUX
 • EAN3336025880004

Łatwy w użyciu nadajnik GPS dla kota, za pomocą którego można zlokalizować kota w każdej chwili. Można ustawić funkcję, która powiadomi o oddaleniu się z określonego terenu. Jeżeli zwierzak się zgubi można zastosować funkcji, która działa jak kompas prezentujący kierunek, w którym znajduje się zwierzę. Urządzenie rejestruje wędrówki pupila.użyć nadajnik:1/ Utwórz konto na stronie weenect2/ Zarejestruj nadajnik3/ Ściągnij darmową aplikację na smartfona. Działa ona na systemach Iphone i Android. Wybierz jeden z 3 pakietów abonamentowych:- Formuła niezależna - bez dłuższego zaangażowania - Formuła na 12 miesięcy- Formuła na 24 miesiące

Zobacz
49,99 zł

Fiprex spray 250ml (5909997066646)

 • ProducentFiprex
 • EAN5909997066646

towar sprzedawany jedynie na paragon. Skład: Fipronil 0,5 g/100 ml wyróznionia: Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u psów i kotów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się poprzez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy poprzez okres 4 tygodni. Fiprex® można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Przeciwwskazania: Nie stosować u szczeniąt i kociąt poniżej 8 tygodnia życia i/albo ważących mniej niżeli 2 kg. Nie stosować w sytuacji nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików. Działania niechciane: w przypadku polizania przez zwierzę miejsca zastosowania preparatu, może wystąpić ślinotok, wymioty, a także inne objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, osowiałość). W miejscu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie futra, miejscowe wyłysienie, zaczerwienienie, świąd lub przetłuszczony wygląd. Działania niepożądane ustępują zwykle po 24 godzinach. O wystąpieniu działań niepożąinformacji po podaniu tego towaru albo zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym jeszcze objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny albo Urząd Rejestracji artykułów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i artykułów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział produktów Leczniczych Weterynaryjnych). Dawkowanie i droga(-i) podania: Preparat podawać zewnętrznie, bezpośrednio na skórę. Nie kąpać zwierząt 2 dni przed i 2 dni po zastosowaniu artykułu. Zalecenia dla korzystnego podania: Preparat stosuje się zewnętrznie na skórę w dawce: od 1,5 do 3,0 ml na 1 kg mc – tj. 7,5 – 15 mg fipronilu/kg mc, co odpowiada 1-2 naciśnięć pompki dozownika butelki na 1 kg mc. Butelka 250 ml Przekręcić nakrętkę rozpylacza do pozycji ON. Preparat rozpylać równomiernie z odległości około 20 cm, odgarniając sierść, bezpośrednio na całą powierzchnię skóry zwierzęcia. Unikać przedostania się preparatu do oczu i nosa (w tym celu na okolice głowy u zwierząt nerwowych albo szczeniąt można nanieść artykuł za pomocą zwilżonej gąbki). Po zabiegu ustawić zakrętkę w pozycji OFF. W celu uzyskania słusznego efektu działania towar należy podawać z zachowaniem minimum 4-tygodniowych odstępów między kolejnymi aplikacjami. Należy za każdym razem mieć na uwadze aktualny stopień nasilenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie. Preparat nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do skóry zwierzęcia. Po zabiciu kleszcze w głównej mierze spadają z kota albo psa, natomiast te które pozostaną mogą być usunięte przez delikatne strzepnięcie. W niekorzystnych warunkach po zastosowaniu preparatu mogą pozostawać na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym nie można kompletnie wykluczyć możliwości przenoszenia chorób zakaźnych. Pchły występują w dodatku w miejscach w których przebywają zwierzęta (legowiska, dywany). Miejsca te w dodatku powinny być poddane działaniu preparatów przeciwpasożytniczych i regularnie odkurzane. Wszystkie koty i psy przebywające w gospodarstwie domowym powinny jeszcze podlegać leczeniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Nie przechowywać w lodówce. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: uniemożliwiać lizaniu sierści przez zwierzęta kilka godzin po zabiegu. Nie stosować na uszkodzoną skórę psa lub kota. Zwierzęta o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu nie powinny być poddawane zabiegowi. Zaleca się podawać preparat w gumowych rękawiczkach ochronnych. Podczas zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić. Unikać kontaktu preparatu ze skórą. Po zabiegu skrupulatnie umyć ręce. Nie dotykać zwierzęcia aż do całkowitego wyschnięcia preparatu. W przypadku kontaktu preparatu ze śluzówką oka należy przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody. Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek element preparatu powinny zachować szczególną ostrożność przy jego aplikacji. W badaniach prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych nie zaobserwowano negatywnego wpływu na reprodukcję ani negatywnego działania teratogennego. Nie należy stosować u ciężarnych i karmiących suk lub kotek ze względu na brak informacji dotyczących bezpieczeństwa. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może wzrosnąć przy przedawkowaniu preparatu. W wyniku przedawkowania może dojść do wystąpienia niekontrolowanych skurczy mięśni i drgawek. W niektórych przypadkach obserwowano pobudzenie lub senność oraz nadwrażliwość na hałas i światło. Stwierdzano także przejściowe zawroty głowy, nadmiernie ślinienie się i nudności i wymioty. W miejscu podania produktu może dojść do przejściowego zaczerwieniania albo podrażnienia skóry. Wszystkie te objawy ustępują na ogół po upływie 24 godzin. W celu zmniejszenia ich intensywności można wykorzystać leczenie objawowe. Zastosowanie się do zaleceń producenta ogranicza do minimum pojawienie się działań ubocznych.

Zobacz
62,00 zł

Vetexpert arthrovet ha complex 90 tabl.

 • ProducentVETEXPERT
 • EAN5907752658242

wyznaczonia: ArthroVet HA Complex to preparat wspomagający asygnowany dla psów i kotów z zaburzeniami poprawnej funkcji chrząstek stawowych i stawów. Sugerowany równocześnie młodych w okresie intensywnego wzrostu, jak i z chorobą zwyrodnieniową stawów (osteoarthritis). Mechanizm działania karmy uzupełniającej ArthroVet HA Complex opiera się na opisanym w literaturze naukowej działaniu poszczególnych części tego preparatu: Preparat zawiera trzy główne elementy glukozaminoglikanów (GAG) macierzy pozakomórkowej chrząstki stawowej, a mianowicie glukozaminę, chondroitynę (w postaci siarczanu), a także kwas hialuronowy. Powiększenie ich podaży w diecie zwierzęcia może poprawić syntezę endogennych GAG (glukozamina) i powiększyć zawartość wody w chrząstce stawowej (chodnroityna i kwas hialuronowy), co poprawia jej elastyczność. Dobre działanie glukozaminy i siarczanu chondroityny u psów z chorobą zwyrodnieniową stawów pozostało potwierdzone w randomizowanych badaniach klinicznych przeprowadzonych z podwójną próbą ślepą (osteoarthritis) przez McCarthy i wsp. (2007). W badaniach tych psy otrzymujące glukozaminę i siarczan chondroityny wykazywały wyraźną klinicznie ulepszenie indeksów występowania bólu, stopnia obarczania kończyn i stopnia nowoczesnia choroby. Preparat ArthroVet Complex także jako jeden z pierwszych na rynku kwas hialuronowy, który wchłania się po podaniu doustnym (Balogh i wsp., 2008), zaś stosowanie mieszaniny glukozaminy, chondroityny i kwasu hialuronowego zapewnia wyższą efektywność preparatu stosowanie preparatu zawierającego tylko glukozaminę i chondroitynę w leczeniu pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi w stawie kolanowym (Bucci i wsp., 2005). Mieszanina wyciągu z Harpagophytum procubens z niezmydlającymi frakcjami awokado i soi ma pewne właściwości przeciwzapalne, prawdopodobnie dlatego, iż hamuje aktywność dwóch enzymów szlaku zapalnego: cyklooksygenazy i lipooksygenazy, przy czym w przypadku tego pierwszego hamowana jest energiczność na ogół COX-2, a nie COX-1 (Gregory et al., 2008). Związkami czynnymi w wyciągu z Harpagophytum procubens są glikozydy, zwykle harpagozyd. W przeprowadzonych na ludziach badaniach klinicznych stosowano wyciągi zawierające od 2,0 do 2,5% harpagozydu i okazało się, że były one poprawnie tolerowane i ograniczały ból spowodowany przez osteoarthritis (Chantre i wsp., 2000) Kompleksowe badania wpływu ASU na osteoarthritis występujące u psów wykazały, iż mieszanina ta może ograniczać rozwój wczesnych zmian zwyrodnieniowych i zmian w kości podchrząstkowej. Psy z osteoarthritis wywołanym poprzez przecięcie więzadła krzyżowego przedniego otrzymywały codziennie przed okres 8 tygodni ASU w dawce 10 mg/kg m.c. Po zakończeniu okresu badań okazało się, iż u psów uzyskujących ASU występowało widocznie mniej wskaźników świadczących o uszkodzeniu macierzy chrząstki, w tym o degradacji agrekanu. Ograniczona była także hiperplazja i klonowanie chondrocytów. Ponadto ASU hamowało także aktywność MMP-13, który jest główną proteazą odpowiedzialną za degradację kolagenu typu II i jest zaangażowana w przebudowę kości podchrząstkowej, a także resorpcję zwapniałych chrząstek w osteoarthritis u psów. Hamowanie dynamiczności MMP-13 zachodziło przede wszystkim w głębokich warstwach chrząstki, co żeby mogło tłumaczyć hamowanie rozwijania się zmian zwyrodnieniowych w chrząstkach oraz rozwijanie się nadżerek chrząstek. Poza hamowaniem MMP-13 ASU hamowało także iNOS (induktywną formę syntazy tlenku azotu). Powszechnie uważa się, że tlenek azotu (NO) przyczynia się do rozwoju zmian zapalnych u pacjentów z zapaleniem stawów, zaś zahamowanie jego wytwarzania mogłoby ograniczyć obecność zmian zapalnych (Boileau i wsp., 2009). Mangan, miedź i witamina C mają działanie wspomagające wytwarzanie białek macierzy pozakomórkowej chrząstek stawowych i pełnią funkcję ko-enzymów w syntezie kolagenu. Kwas askorbinowy (witamina C) jest ko-enzymem dla hydroksylaz prolylu i lizylu, czyli enzymów kluczowych syntezie kolagenu. W badaniach in vitro askorbinian oraz kwas askorbinowych zwiększały syntezę białka i proteoglikanów przez chondrocyty chrząstek stawowych (Ameye and Chee, 2006). Mangan jest koenzymem dla enzymów zwanych glikozylotransferazami, które są potrzebne do syntezy proteoglikanów niezbędnych do poprawnego rozwoju zdrowych chrząstek stawowych i kości (Keen et al. 1999) Z kolei zależny od miedzi enzym oksydaza lizylu jest niezbędna do wiązania krzyżowego kolagenu i lizyny, które są niezbędne do wytwarzania wytrzymałej i rozciągliwej tkanki łącznej. L-karnityna jest substancją witaminonopodobną, odpowiadającą w organizmach ssaków za przenoszenie kwasów tłuszczowych do wnętrza mitochondriów w komórkach, co umożliwia ich spalanie w procesie beta-oksydacji kwasów tłuszczowych i wytwarzanie energii. Z tego również powodu jest powszechnie wykorzystywana w żywieniu ludzi i zwierząt jako substancja wspomagająca spalenie tłuszczu (Rebouche, 2006). Zasadność jej stosowania u zwierząt zagrożonych nadwagą lub otyłością potwierdzają także badania przeprowadzone na psach (Rand i wsp., 2003). dzięki temu karma uzupełniająca ArthtoVet HA Complex posiada substancje czynne o udokumentowanym naukowo mechanizmie wspomagania stawów u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Skład: glukozamina, Glycine max. L. Merr, siarczan chondroityny, stearynian magnezu, hialuronian sodu, kwas stearynowy. Analiza: białko 12,2%, tłuszcz 6,62%, włókno 21,3%, popiół 2,74%, wilgotność 4% Dodatki: Persea americana Mill, Winian L-carnityny, Witamina C 25 mg, Harpagophytum Procumbens, krzemionka koloidalna, tlenek manganu, tlenek cynku Dawkowanie: Zalecane jest podawanie 1 tabletki na 20 kg masy ciała. Profilaktycznie: pół dawki dziennej.

Zobacz
35,90 zł

arthrodol - preparat przeciwbólowy dla psów 90tab. marki Dolfos

 • ProducentDolfos
 • EAN5902232645699

Preparat przeciwbólowy i przeciwzapalny dla psów. Właściwości przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, przeciwbólowe. Opakowanie: 30 tabletek Skład tabletki (1g) Harpagophytum procumbens 350 mg, MSM (metylosulfonylometan) 400 mg, Vehiculum ad 1 000 mg parametry i działanie Harpagophytum procumbens (Czarci pazur) - roślina występująca na ogół w południowej Afryce. Gromadzi liczne związki farmakologicznie dynamiczne m.in.glikozydy irydoidowe dzięki, którym wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, przeciwbólowe. Usprawnia ruchomość stawów. MSM (metylosulfonylometan) - ekologiczny związek siarki, z łatwością przyswajalny i wbudowywany w struktury tkankowe. Przyspiesza procesy regeneracji tkanki mięśniowej, łącznej właściwej i chrzęstnej. Działa przeciwbólowo, łagodzi stany zapalne i wspomaga efekt przeciwzapalny i przeciwreumatyczny wyciągu z Harpagophytum procumbens. Wyróznionia Zwalczanie bólu w ostrych i przewlekłych chorobach m.in. Stawów. Dawkowanie 1 tabletka na 20 kg m.c. Dziennie. Podawać poprzez 7 -15 dni zależnie od stanu zdrowia psa. W razie konieczności podawanie preparatu można prowadzić poprzez dłuższy okres.

Zobacz
11,00 zł

Sabunol Krople Spot On przeciw pchłom i kleszczom dla psa XS 0,7ml - Estra Small

 • ProducentSabunol
 • EAN5901742000691
 • Rodzajprzeciw kleszczom

DR SEIDEL Sabunol - krople przeciw pchłom i kleszczom 0,7ml to preparat dedykowany wyłącznie dla psów (masa ciała psa do 5kg), zabezpieczający przed pchłami i kleszczami. Trójskładnikowa receptura: imidaklopryd, permetryna i piryproksyfen zagwarantuje dużą produktywność działania. Bezpieczny dla psów i ludzi. Sabunol krople 0,7ml jako jedyny preparat na rynku jest dostosowany do potrzeb psów miniaturek - może być bezpiecznie użytkowany u Yorków, Maltańczyków, Chihuahua i innych piesków o masie poniżej 5 kg. zastosowanie: - Likwidacja kleszczy poprzez minimum 4 tygodnie - Likwidacja dorosłych pcheł poprzez minimum 4 tygodnie - Likwidacja jaj pcheł i ich larw poprzez minimum 4 miesiące - Przerywanie procesu rozwojowego pchły w otoczeniu psa (np. Legowisko, dywany itp.) elementy aktywne: - (trans/cis) Permetryna (75:25) 25% - działa insektobójczo na pchły i kleszcze. - Imidaklopryd 8% - usuwa pchły. Działa kontaktowo i drogą pokarmową. - Piryproksyfen 2% - hormon juwenilny (IGR) nie dopuszcza do rozwoju jaj i larw pcheł w otoczeniu psa Środki ostrożności i warunki stosowania: Działa zgubnie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może wywoływać uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szczególnie toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Bronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Unikać skażenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Mieści Permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznych. Dawkowanie: 1 tubka Sabunol 0,7 ml - psy miniaturki o masie ciała poniżej 5 kg. Sposób wykorzystania: Zaaplikować preparat bezpośrednio na skórę zwierzęcia, w okolicy łopatek. Nie dopuścić do zlizania preparatu. Przeciwwskazania: - Nie stosować u kotów. Nie dopuszczać do zlizywania preparatu przez koty. - Nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesięcy życia. - Nie stosować częściej aniżeli raz na 2 tygodnie. Uwagi: Nie kąpać psa wcześniej niżeli 24 godziny po podaniu preparatu. Preparat nie zawiera związków fosforoorganicznych. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci w temp. 0-30oC Działania niepożądane: W rzadkich przypadkach może wystąpić przejściowa nadwrażliwość skóry (łącznie z objawami świądu). W sytuacji kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem. W sprawach ewentualnej pomocy medycznej skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.

Zobacz
11,99 zł

Sabunol Krople na pchły i kleszcze dla średnich psów 2ml, PDER006

 • ProducentDERMA-PHARM
 • EAN5901742000394
 • Rodzajprzeciw kleszczom

DR SEIDEL Sabunol - krople przeciw pchłom i kleszczom 2ml to preparat przeznaczony tylko dla psów (masa ciała psa 10 - 20kg), zabezpieczający przed pchłami i kleszczami. Trójskładnikowa receptura: imidaklopryd, permetryna i piryproksyfen zapewnia dużą wydajność działania. Bezpieczny dla psów i ludzi. zastosowanie: - Likwidacja kleszczy przez minimum 4 tygodnie - Likwidacja dorosłych pcheł poprzez minimum 4 tygodnie - Likwidacja jaj pcheł i ich larw poprzez minimum 4 miesiące - Przerywanie procesu rozwojowego pchły w otoczeniu psa (np. Legowisko, dywany itp.) składniki energiczne: - (trans/cis) Permetryna (75:25) 25% - działa insektobójczo na pchły i kleszcze. - Imidaklopryd 8% - eliminuje pchły. Działa kontaktowo i drogą pokarmową. - Piryproksyfen 2% - hormon juwenilny (IGR) nie dopuszcza do rozwoju jaj i larw pcheł w otoczeniu psa Środki ostrożności i warunki używania: Działa zgubnie poprzez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa nad wyraz toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Unikać skażenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia momentalnie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Posiada Permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznych. Dawkowanie: 1 tubka Sabunol 2 ml - psy o masie ciała 10-20kg. Sposób użycia: Zaaplikować preparat bezpośrednio na skórę zwierzęcia, w okolicy łopatek. Nie dopuścić do zlizania preparatu. Przeciwwskazania: - Nie stosować u kotów. Nie dopuszczać do zlizywania preparatu przez koty. - Nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesięcy życia. - Nie stosować częściej niż raz na 2 tygodnie. Uwagi: Nie kąpać psa wcześniej aniżeli 24 godziny po podaniu preparatu. Preparat nie gromadzi związków fosforoorganicznych. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci w temp. 0-30oC. Działania niepożądane: W rzadkich przypadkach może wystąpić przejściowa nadwrażliwość skóry (łącznie z objawami świądu). W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem. W sprawach ewentualnej pomocy medycznej skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.

Zobacz
68,29 zł

VETOQUINOL Ipakitine - preparat witaminowy wspomagający funkcjonowanie nerek 50g (7860000005282)

 • ProducentVetoquinol
 • EAN7860000005282

SKŁAD Laktoza, węglan wapnia, chitosan (pochodzący ze skorupiaków morskich) ZAWARTOŚĆ Popiół ascetyczny 9,9%, białko surowe 4%, wapń 3,7%, woda 1%, tłuszcz surowy 0,55%, celuloza < 0,1%, potas 0,024%, sód 0,015%, fosfor <0,01% DZIAŁANIE Ipakitine gromadzi chitosan, który zespaja i eliminuje toksyny mocznicowe. Toksyny mocznicowe są współodpowiedzialne za postępujące upośledzenie funkcji nerek. Ipakitine posiada węglan wapnia, mający zdolność wiązania i usuwania fosforanów występujących w pokarmie mięsnym i we krwi. Zrównoważony bilans fosforanów wpływa pozytywnie na pracę nerek. Ipakitine jest proszkiem, który świetnie miesza się z wilgotną karmą, dzięki temu działa natychmiast, wiążąc fosforany. użytkowanIE I DAWKOWANIE Preparat zaleca się stosować u psów i kotów w celu wspomagania funkcji nerek w przypadku ich bronicznej niewydolności. Okres użytkowania: początkowo do 6 miesięcy. Przed wykorzystaniem lub przed przedłużeniem okresu użytkowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii i realizowanie badań diagnostycznych co 6 miesięcy. Podawanie preparatu może trwać dłuższy czas. Preparat stosować w dawce 1g / 5 kg m.c. - rano i wieczorem, wymieszany z karmą. Kot o masie ciała ok. 5 kg - opakowanie 50 g wystarcza na 25 dni Pies o masie ciała ok. 15 kg - opakowanie 150 g wystarcza na 25 dni załączona płaska miarka posiada odpowiednio 1 g i 2,5 g podczas użytkowania preparatu należy zapewnić zwierzęciu w sposób ciągły wodę do picia. WARUNKI PRZECHOWYWANIA Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Zobacz
13,39 zł

kratka zabezpieczająca do okna biała skośna- rób zakupy i zbieraj punkty payback - darmowa wysyłka od 99 zł marki Trixie

 • ProducentTRIXIE
 • EAN4011905044163

Uchylone okna są dużym niebezpieczeństwem dla kotów, ponieważ prosto mogą się zaklinować i skaleczyć. Kratka zasłania niebezpieczne szczeliny powstałe w wyniku uchylenia okna i jest tak zaprojektowana,uniemożliwia wspinanie się poprzez kota. Możliwość przyśrubowania albo przyklejenia, by zabezpieczyć okno z każdej strony. O ile to możliwe zaleca się wmontowanie kratki ochronnej do ram okiennych za pomocą dołączonych śrubek. Zapewnia to trwałą i pewną ochronę dla Twojego kota. W wypadku kiedy mocowanie kratki za pomocą śrubek nie byłoby realne, można ją zamontować za pomocą pasków TESA-Power albo przykleić. Zalecane jest przymocowanie kratki w taki sposób, abyś mógł ją później bezproblemowo rozmontować. Kolor: biały Opakowanie gromadzi jedną część (kratka na jedną stronę). Sposoby konstrukcji: Sposób nr. 1: Przymocowanie na bocznej stronie okna Wysokość 62,5 cm Szerokość 8 - 16 cm Odstęp kratek ok. 1,5 cm 1 boczna część Sposób nr. 2: Przymocowanie nad bądź pod oknem 65 x 16 cm 1 sztuka Odstęp kratek ok. 1,5 cm

Zobacz
12,00 zł

Biofaktor otosol - płyn do czyszczenia uszu - 25ml

 • ProducentBiofaktor
 • EAN5903874904298

Preparat OTOSOL służy do czyszczenia, dezynfekcji i pielęgnacji uszu u psów i kotów. właściwości i działanie: gromadzi arnikę, rumianek, olejki, flavonoidy, środki dezynfekcyjne i rozmiękczające, rozpuszczające złuszczający się naskórek, woskowinę i brud. Preparat uniemożliwia stanom zapalnym ucha zewnętrznego tła bakteryjnego i pasożytniczego. komponenty OTOSOLU działają przeciwzapalnie, przeciwbólowo, ściągająco i przyspieszają gojenie.Preparat można stosować w dodatku w sytuacji wystąpienia zmian najróżniejszego tła na skórze. Skład: nalewka z arniki, wyciąg z rumianku, alkohol benzylowy, etanol, glicerol, woda destylowana wyznaczonia: Zapalenie ucha zewnętrznego. Działanie przeciwzapalne, przeciwbólowo-ściągające i dezynfekujące. Przyspiesza gojenie ran. Dawkowanie: 5-15 kropli płynu wprowadzić do ucha na 10 minut. Muszle uszne i przewody słuchowe dokładnie oczyścić po czym wytamponować wacikiem na pincecie. Przechowywanie: chronić od światła.

Zobacz
11,69 zł

Petprotect - obroża odstraszająca insekty dla kota kolor: czarny 30cm (5901688713631)

 • ProducentPETPROTECT
 • EAN5901688713631

DR SEIDEL Sabunol - bezzapachowa obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów, w odcieniu czerwonym, skuteczna i nad wyraz komfortowa w użyciu. innowacyjny, trójskładnikowy preparat do zwalczania kleszczy i pcheł. Unikatowe połącznie imidakloprydu, piryproksyfenu oraz permetryny zapewnia dużą wydajność działania. wykorzystanie: - likwidacja kleszczy - do 4 miesięcy - likwidacja dorosłych pcheł - do 6 miesięcy - likwidacja larw i jaj pcheł - do 6 miesięcy - przerywanie cyklu rozwojowego pchły w otoczeniu psa Sposób działania: W czasie noszenia obroży substancja czynna uwalnia się i rozprzestrzenia na skórze i sierści zwierzęcia, działając na pasożyty w sposób kontaktowy. Obroża inicjuje działać natychmiast po założeniu. Pełen efekt działania uzyskuje się po 24 godzinach. Sposób wykorzystania: Obrożę dopasować do obwodu szyi zwierzęcia i założyć. Obroża jest wodoodporna i powinna pozostawać na szyi zwierzęcia cały czas. Jasny nalot na obroży jest naturalnym wynikiem procesu produkcyjnego i stopniowo zanika w trakcie używania. składniki aktywne: - (trans/cis) Permetryna (75:25) 3,6% - działa insektobójczo natychmiast po podaniu, także na kleszcze. Jest substancją nietoksyczną dla większości ssaków. - Imidaklopryd 1,1% - działa insektobójczo wywołując nieodwracalny paraliż i śmierć pcheł. - Piryproksyfen 0,4% - hormon juwenilny (IGR), nie dopuszcza do rozwoju jaj i larw pcheł w otoczeniu psa. Środki ostrożności i warunki wykorzystywania: Może wywoływać uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szczególnie toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Bronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Unikać skażenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. gromadzi Permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznych. Przeciwwskazania: - nie stosować u kotów - nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesięcy - nie stosować u zwierząt chorych albo będących w trakcie rekonwalescencji Długość obroży: 75cm

Zobacz
8,99 zł

Maced kostki mini mix 300g (5907489308809)

 • ProducentMaced
 • EAN5907489308809

Dostarczają energii i gwarantują zdrową i błyszczącą sierść. Są lekkostrawne i wyjątkowo smaczne. Świetne do nagradzania na szkoleniach i spacerach. mają różne kształty i twardość, dzięki temu gwarantują higienę jamy ustnej. Można sięgnąć także po ofertę przekąsek w formie przeróżnych gryzaków (kości, uszu wieprzowych czy prąci wołowych), które zmuszają psa do intensywnej pracy zębami i żucia, a to nadzwyczajna pomoc dla psów mających kłopoty z chorobami przyzębia, u których pojawia się tendencja do powstawania osadu na ściankach zębów. Dynamiczne gryzienie i żucie ściera płytkę bakteryjną nie dopuszcza do jego mineralizacji. Dzięki podawaniu tych przekąsek można ograniczyć i opóźnić proces powstawania kamienia nazębnego.Przysmaki to bez wątpienia niezastąpiony element w czasie wyrabiana nawyków czy jako wsparcie profesjonalnej tresury. Opakowanie: 300g

Zobacz
10,22 zł

Vet-agro Fiprex krople na pchły i kleszcze dla psa s (do 10kg) (5909997066660)

 • ProducentVET-AGRO
 • EAN5909997066660

FIPREX 75 (SPOT ON) Preparat do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów i kotów. Skład: Fipronil 7,5 g Podłoże do 100,0 ml parametry: towar do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u kotów. W stosunku do pcheł wykazuje natychmiastowe działanie bójcze, kleszcze giną w ciągu 24-48 godzin. Preparat przenika w głąb skóry, gdzie równomiernie rozprzestrzenia się w warstwie lipidowej. Następnie poprzez gruczoły łojowe jest systematycznie uwalniany na powierzchnię naskórka - stwarzając warstwę ochronną sprawnie zabezpieczającą przed ponowną inwazją ektopasożytów. Preparat zabezpiecza KOTY przed kleszczami przez okres 3-4 tygodni i przed pchłami poprzez okres około 5 tyg. Preparat zabezpiecza PSY przed kleszczami poprzez okres 3-5 tygodni i przed pchłami przez okres do 3 miesięcy. wskazania: Zwalczanie inwazji pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów i kotów. Dawkowanie i używanie: Droga podania - zewnętrznie, bezpośrednio na skórę. Dawkowanie - 1 tubka 0,7 ml (KOT - zawierająca 52,5 mg fipronilu) na kota, - 1 tubka 1 ml (S - zawierająca 75 mg fipronilu) na psa do 10 kg, - 1 tubka 2 ml (M - zawierająca 150 mg fipronilu) na psa o masie od 10 do 20 kg, - 1 tubka 4 ml (L - zawierająca 300 mg fipronilu) na psa o masie 20-40 kg, - 1 tubka 5,5 ml (XL - zawierająca 375mg fipronilu) na psa o masie 40-60 kg, - 2 tubki 5,5 ml dla psa o masie powyżej 60 kg. Sposób podania - odkręcić zakrętkę tubki, następnie odgarniając sierść zwierzęcia nanieść zawartość stosownej tubki - bezpośrednio na skórę, wzdłuż linii kręgosłupa - poczynając od miejsca pomiędzy łopatkami a kończąc u nasady ogona (w sytuacji kota i psów o wadze do 20 kg wystarczy odgarniając sierść zwierzęcia, nanieść na skórę pomiędzy łopatkami zawartość stosownej tubki). Nie należy kąpać kota, psa przez 2 dni przed oraz 2 dni po podaniu preparatu. Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od ognia. trwałość: 24 miesiące. Ostrzeżenia: Zaleca się wykonywać zabieg w gumowych rękawiczkach ochronnych. Podczas zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić. Po zabiegu dokładnie umyć ręce. Uniemożliwiać lizaniu sierści poprzez zwierzęta bezpośrednio po zabiegu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyłącznie dla zwierząt do użytkowania zewnętrznego. Pozwolenie nr 2208/05. Opakowanie: Tubki plastikowe zawierające po 0,7 ml (KOT), 1 ml (S), 2 ml (M), 4 ml (L), 5,5 ml (XL).

Zobacz
38,88 zł

drontal plus flavour - preparat przeciwpasożytniczy dla psów 2tab. 1 tab. na 35kg marki Bayer

 • ProducentBayer
 • EAN5909997002613

wyróznionia: Zwalczanie inwazji nicieni i tasiemców przewodu pokarmowego psów. Zwalczanie inwazji pierwotniaków. Bayer Drontal Plus Flavour to tabletki na pasożyty dla psów. Dawkowanie: Dawka lecznicza to 15mg/kg m.c. febantelu i 14,4 mg/kg m.c. Embonianu pyrantelu i 5mg prazykwantelu na 1kg m.c., co odpowiada 1 tabletce na 35kg m.c. Doustnie. Przeciwwskazania: Nie stosować u szczeniąt przed ukończeniem drugiego tygodnia życia. Nie stosować u suk w pierwszych dwóch trymestrach ciąży. Podawanie Przed stosowaniem u zwierząt w złym stanie ogólnym lub wskazujących objawy silnego zarobaczenia, należy zwrócić się o poradę lekarza weterynarii. W celu ograniczenia ryzyka ponownej inwazji, wszystkie zwierzęta bytujące razem powinny być leczone w tym samym czasie. Ilość w opakowaniu: 2 sztuki. Przeznaczenie: dla psów. Przed podaniem zapoznaj się z treścią ulotki załączonej do opakowania Producent: Bayer. produkt ten pozostał objęty zakazem sprzedaży wysyłkowej. Jedyna dopuszczalna poprzez prawo forma sprzedaży to odbiór osobisty lub za zleceniem odbioru w wybranej firmie kurierskiej.

Zobacz
12,90 zł

Obroża czerwona przeciw pchłom i kleszczom sabunol 75 cm - 5901742001285 marki Dermapharm

 • ProducentDERMAPHARM
 • EAN5901742001285

Sabunol obroża w odcieniu czerwonym, długość 75 cm. użycie: Sabunol GPI to progresywna obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów, sprawna i wygodna w użyciu. Nieszablonowe połączenie trzech komponentów: permetryny, imidachloprydu i geraniolu produktywność działania poprzez 3 miesiące. Badania potwierdzają wysoką tolerancję miejscową i ogólną co sprawia, iż obroża jest bezpieczna w trakcie stosowania. Zalecenia: Zwalczanie kleszczy i pcheł przez 90 dni Sposób działania: W czasie noszenia obroży, substancja czynna uwalania się i rozprzestrzenia na skórze i sierści zwierzęcia, działając na pasożyty zewnętrzne w sposób kontaktowy. Efekty działania obroży są już widoczne po 48 godzinach od jej założenia. składniki dynamiczne: Permetryna - 50g/1kgImidachlopryd - 10g/1kgGeraniol - 5g/1kg Sposób zastosowania: Obrożę należy wyjąć ze szczelnego opakowania, przypasować do obwodu szyi psa i założyć. Obroża jest wodoodporna i powinna pozostawać na szyi zwierzęcia cały czas. Jasny nalot na obroży jest naturalnym efektem procesu produkcyjnego i stopniowo znika podczas stosowania. Przeciwwskazania: nie stosować u kotów,nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesięcy,nie stosować u zwierząt chorych albo będących w trakcie rekonwalescencji Uwagi: Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa nad wyraz toksycznie na organizmy wodne, powodując długookresowe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Bronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. w sytuacji kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik likwidować do uprawnionego odbiorcy odpadów. Mieści Geraniol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pierwsza pomoc: w przypadku np. Kontaktu zanieczyszczonej ręki z okiem, natychmiast umyć skórę wokół oczu i powieki; w razie zapotrzebowania usunąć szkła kontaktowe, zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody przez kilka minut. W trakcie płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. Skutki uboczne: w sytuacji kontaktu ze skórą preparat może spowodować uczulenie, podrażnienie. Może wywoływać podrażnienie błon śluzowych oczu objawiające się zaczerwieniem, łzawieniem, bólem. Zużytą obrożę pousuwać jak odpad z gospodarstwa domowego. Niewykorzystany artykuł przekazać do uprawnionego odbiorcy. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, z dala od żywności, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zobacz
84,00 zł

foresto obroża mała 38cm marki Bayer

 • ProducentBAYER

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PREPARATY OTC NIE PODLEGAJĄ SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ. DO NABYCIA wyłącznie W SKLEPIE STACJONARNYM albo poprzez ZŁOŻENIE ZLECENIA ODBIORU POBIERZ ZLECENIE ODBIORU – DOC POBIERZ ZLECENIE ODBIORU – PDF Obroża Foresto firmy Bayer to towar służący do zwalczania i ochrony przed inwazją kleszczy z gatunku Rhipicephalus sanguineus, a takżeIxodes ricinus, a także pcheł Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis u psów. To skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie: pewna i pełna ochrona na cały sezon. Działa skuteczne na larwy, nimfy i dorosłe osobniki kleszczy. Obroża jest wodoodporna i bezzapachowa. Kolor szary z elementami odblaskowymi, rozszerzającymi bezpieczeństwo zwierzęcia na drodze. Najlepiej gdy obroża jest zakładana przed początkiem sezonu występowania pcheł lub kleszczy. Sprawność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży. W przypadku uprzedniego występowania kleszczy u psa przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może w ciągu 48 godzin nie spowodować śmierci pajęczaków; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też, zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie zapobiegające inwazji nowych kleszczy początkuje się w ciągu 2 dni po założeniu obroży. Foresto może być wykorzystywane jako komponent strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS) oraz w celu leczenia inwazji wszołów (Trichodectes canis). Dwie substancje czynne są w sposób powolny i ciągły uwalnianie z obroży na skórę zwierzęcia i są obecne w sierści kota lub psa w stężeniach gwarantujących roztoczobójcze/owadobójcze działanie przez cały okres produktywności artykułu. Substancje czynne ulegają rozprowadzeniu z miejsca bezpośredniego kontaktu towaru ze skórą na całą powierzchnię skóry zwierzęcia. Towar jest wodoodporny; jego wydajność pozostaje niezmieniona w sytuacji zmoczenia zwierzęcia. Jednak, należy unikać długofalowej, aktywnej ekspozycji na działanie wody albo nadmiernego wykorzystywania szamponu, gdyż może to spowodować skrócenie czasu działania artykułu. Badania wykazują, że comiesięczne mycie szamponem albo zanurzanie w wodzie nie sprawia znaczącego skrócenia 8-miesięcznego okresu efektywności przeciwkleszczowej po rozprzestrzenieniu się substancji czynnej w okrywie włosowej, podczas gdy skuteczność przeciwpchelna produktu stopniowo ulega zmniejszeniu, począwszy od 5 miesiąca. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 1 obroża o masie 12,5 g mieści: imidaklopryd w dawce 1,25 g oraz flumetrynę w dawce 0,56 g. Substancje pomocnicze: Tytanu dwutlenek (E 171), Żelaza tlenek czarny (E 172). Dawkowanie, sposób i droga podania: Dla kotów i psów o masie ciała do 8 kg stosujemy jedną obrożę długości ok. 38 cm (12,5 g) zapinając ją luźno na szyi zwierzęcia. Zalecenia dla poprawnego podania: Wyjąć obrożę z torebki ochronnej bezpośrednio przed zastosowaniem. Należy rozwinąć obrożę i upewnić się, iż na jej wewnętrznej stronie nie ma żadnych pozostałości plastikowych łączeń. Należy założyć obrożę na szyję zwierzęcia i dostosować jej długość nie zaciskając zbyt mocno (wskazówka: powinno być osiągalne wsunięcie dwóch palców pomiędzy obrożę a szyję zwierzęcia). Należy przeciągnąć wolną końcówkę obroży przez szlufkę i odciąć niepotrzebny odcinek na długości 2 cm. Zwierzę powinno nosić obrożę nieustannie w celu zapewnienia 8-miesięcznego okresu ochrony. Obrożę należy zdjąć po upływie okresu leczenia. Należy okresowo sprawdzać i przypasowywać zamocowanie obroży, jeżeli będzie to niezbędne, w szczególności w okresie prędkiego rozwoju kociąt/szczeniąt. Obroża została zaopatrzona w mechanizm zamknięcia zabezpieczającego przed niepożądanym otwarciem. W przypadku zaczepienia obroży o jakiś przedmiot (choć wystąpienie takiego zdarzenia jest niedużo prawdopodobne), kot będzie w stanie samodzielnie poszerzyć obrożę wystarczająco, żeby móc prędko się uwolnić. Przeciwwskazania: Nie stosować u kociąt w wieku poniżej 10 tygodni i szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni. Nie stosować w sytuacji potwierdzonej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą. Działania niechciane: Sporadycznie, w ciągu pierwszych kilku dni po założeniu obroży może wystąpić drobny świąd i/lub rumień u zwierząt, które nie są przyzwyczajone do noszenia obroży. Należy upewnić się, iż obroża nie pozostała założona zbyt ciasno. Może wystąpić drobna utrata sierści i reakcje skórne o łagodnym stopniu nasilenia w miejscu wykorzystania produktu leczniczego weterynaryjnego. W głównej mierze objawy te ustępują w ciągu 1 do 2 tygodni bez konieczności zdejmowania obroży. W pojedynczych przypadkach może być zalecane tymczasowe zdjęcie obroży do momentu ustąpienia objawów. U kotów, początkowo, w rzadkich przypadkach, mogą wystąpić lekkie i przemijające objawy takie jak obniżenie nastroju, zmiana apetytu, ślinienie, wymioty i biegunka. Tak jak w przypadku innych towarów podawanych zewnętrznie, u zwierząt, u których występuje nadwrażliwość może pojawić się kontaktowe, alergiczne zapalenie skóry. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Torebkę zawierającą obrożę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym do momentu wykorzystania towaru. Tak jak w sytuacji wszystkich towarów leczniczych weterynaryjnych, należy uniemożliwić małym dzieciom zabawę obrożą oraz wkładanie jej do ust. Nie powinno się zezwalać zwierzętom noszącym obrożę na spanie w tym samym łóżku co właściciele, a zwłaszcza dzieci. Osoby, u których występuje nadwrażliwość na komponenty obroży powinny unikać kontaktu z produktem. Należy natychmiast wyeliminować pozostałości albo odcięte fragmenty obroży. Po założeniu obroży należy umyć ręce zimną wodą.

Zobacz
58,95 zł

Isotronic Odstraszacz psów. odstraszacz kotów przenośny space dog ii .

 • ProducentIsotronic
 • EAN4260286381378

Skuteczne działanie Odstraszacz kotów renomowanego producenta Isotronic, to urządzenie, które umożliwia odstraszanie niepożądanych zwierząt. Odstraszacz psów i kotów emituje ultradźwięki o cześtotliwości od 24 do 49 kHz. Specjalny przycisk "GoAway" wytwarza produktywny sygnał ultradźwiękowy, w momencie jego przyciśniecia jednocześnie zapala się dioda LED które w dodatku oślepia i odstrasza zwierzę. Odstraszacz nie krzywdzi zwierząt! Wykorzystuje efekt zaskoczenia, a także odstraszające działanie ultradźwięków - nieznośnych dla kotów i psów. Czas pracy urządzenia zależny jest od pogody i temperatury otoczenia. © odstraszanie.pl Wszelkie Prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

Zobacz
14,80 zł

Fiprex Spot-On L (psy 20-40kg) 1 pipeta (5909997066684)

 • ProducentFiprex
 • EAN5909997066684

artykuł sprzedawany wyłącznie na paragon.Fiprex® L; 300 mg/4 ml; Roztwór do nakrapiania dla psów o masie 20-40kgSkład: Fipronil 300 mg/4 mlwyznaczonia:Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u psów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się poprzez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy poprzez okres 4 tygodni. Fiprex® można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).Przeciwwskazania: Nie stosować u szczeniąt poniżej 8 tygodnia życia i/albo ważących mniej niż 2 kg. Nie stosować w sytuacji nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików.Działania niepożądane:w przypadku polizania przez zwierzę miejsca wykorzystania preparatu, może wystąpić ślinotok, wymioty oraz inne objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, osowiałość). W miejscu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie futra, miejscowe wyłysienie, zaczerwienienie, świąd lub przetłuszczony wygląd. Działania niechciane ustępują typowo po 24 godzinach. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu albo zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym dodatkowo objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny albo Urząd Rejestracji towarów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i artykułów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział artykułów Leczniczych Weterynaryjnych).Dawkowanie i droga(-i) podania:Preparat podawać zewnętrznie, bezpośrednio na skórę. 1 tubka 4 ml (L) zawierająca 300 mg fipronilu na psa o masie od 20 do 40 kg.Sposób podania: Nie kąpać zwierząt 2 dni przed, a także 2 dni po podaniu preparatu. Otworzyć tubkę przez przekręcenie i oderwanie końcówki. Rozchylić sierść pomiędzy łopatkami i wycisnąć całą zawartość tubki. W celu uzyskania stosownego efektu działania produkt należy podawać z zachowaniem minimum 4-tygodniowych odstępów pomiędzy kolejnymi aplikacjami. Należy zawsze posiadać na uwadze aktualny stopień nasilenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie. Preparat nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do skóry zwierzęcia. Po zabiciu kleszcze zwykle spadają z sierści psa, natomiast te, które pozostaną, mogą być usunięte przez delikatne strzepnięcie. W niekorzystnych warunkach po zastosowaniu preparatu mogą pozostawać na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym nie można całkowicie wykluczyć możliwości przenoszenia chorób zakaźnych. Pchły występują dodatkowo w miejscach, w których przebywają zwierzęta (legowiska, dywany). Miejsca te też powinny być poddane działaniu trafnych preparatów przeciwpasożytniczych i regularnie odkurzane.Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Nie przechowywać w lodówce. Nie używać po upływie terminu ważności przekazanego na etykiecie.Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:uniemożliwiać lizaniu sierści poprzez zwierzęta kilka godzin po zabiegu. Nie stosować na uszkodzoną skórę psa. Zwierzęta o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek komponent preparatu nie powinny być poddawane zabiegowi. Wszystkie koty i psy przebywające w gospodarstwie domowym powinny także podlegać leczeniu. Podczas zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić. Zaleca się podawać preparat w gumowych rękawiczkach ochronnych. Unikać kontaktu preparatu ze skórą. Po zabiegu precyzyjnie umyć ręce. Nie dotykać zwierzęcia aż do całkowitego wyschnięcia preparatu. W sytuacji kontaktu preparatu ze śluzówką oka należy przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody. Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek komponent preparatu powinny zachować szczególną ostrożność przy jego aplikacji. W badaniach prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych nie zaobserwowano negatywnego wpływu na reprodukcję ani negatywnego działania teratogennego. Nie należy stosować u ciężarnych i karmiących suk ze względu na brak danych bezpieczeństwa. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może wzrosnąć przy przedawkowaniu preparatu. W wyniku przedawkowania może dojść do wystąpienia niekontrolowanych skurczy mięśni i drgawek. W niektórych przypadkach obserwowano pobudzenie lub senność, a także nadwrażliwość na hałas i światło. Stwierdzano także przejściowe zawroty głowy, nadmierne ślinienie się i nudności i wymioty. W miejscu podania towaru może dojść do przejściowego zaczerwieniania albo podrażnienia skóry. Wszystkie te objawy ustępują przeważnie po upływie 24 godzin. W celu zmniejszenia ich aktywności można wykorzystać leczenie objawowe. Wykorzystanie się do zaleceń producenta ogranicza do minimum pojawienie się działań ubocznych.EAN: 5909997066684

Zobacz
54,95 zł

Odstraszacz kleszczy i pcheł dla psa. Skudo Pet-dog. (8057741113645)

 • ProducentOlan Tech
 • EAN8057741113645
 • Rodzajprzeciw kleszczom

Skuteczne odstraszanie kleszczy Szczęśliwy pies to pies, którego nie gryzą pchły czy krwiopijcze kleszcze. Kleszcze i pchły to nie tylko dyskomfort,także masa groźnych chorób takich jak np. Borelioza czy babeszjoza. Pies może przynieść na sierści kleszcze do domu i niechcący podzielić się pasożytami ze swoim właścicielem. Odstraszacz kleszczy i pcheł Skudo Pet-dog to urządzenie emitujące ultradźwięki. Powstała w ten sposób bariera ultradźwiękowa chroni zwierzę przed złapaniem pasożytów. Psy stają się niwidoczne dla kleszczy. Odstraszacz kleszczy dla psa to urządzenie proste w obsłudze. Nie emituje żadnych toksyn i jest bezpieczne dla zwierząt oraz dzieci. Wykonane zgodnie z normami UE. © odstraszanie.pl Wszelkie Prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

Zobacz
12,40 zł

Urządzenie do usuwania kleszczy - haczyki 2szt

 • Producentunknown
 • EAN5907690120047

Są to haczyki, opracowane przez lekarza weterynarii, a dedykowane do bezpiecznego usuwania kleszczy ze skóry zwierząt i ludzi. W sezonie kleszczowym, który już niebawem, niezastąpione, nawet w przypadku działań profilaktycznych wiemy, iż zwierzęta czasem łapią kleszcze. Kleszczołapki: · Nie urywają i nie pozostawiają w skórze hypostomu kleszcza, · Usuwają wszystkie kleszcze bez względu na ich wielkość (od 1/10 mm) i umiejscowienie - dlatego w zestawie są dwa haczyki: spory do "bardziej upitych" kleszczy i drobny - do świeżo zakleszczonych lub do trudno przystępnych miejsc, · Nie ściskają odwłoka kleszcza, co minimalizuje ryzyko zakażenia patogenami, lekarze traktują je więc jako komponent profilaktyki chorób odkleszczowych, · Są niezwykle wytrzymałe, nie złamią się przypadkiem i można ich używać w nieskończoność Hypostom kleszcza (część, którą wprowadza on do skóry, niewłaściwie nazywana "głową" kleszcza) najeżony jest niewiele znaczącymi kolcami, które zezwalają na mu umocowanie się w skórze. Kiedy się kleszcza ciągnie, kolce podnoszą się i blokują jego "głowę" w skórze. Ciągnięcie może spowodować urwanie hypostomu, który – w części albo kompletnie – pozostanie w skórze. Efektem tego może być bolesny stan zapalny albo infekcja. podczas wykręcania kleszcza, kolce hypostomu "zwijają się" wokół osi skrętu, a kleszcz prosto wysuwa się ze skóry, co minimalizuje ryzyko urwania hypostomu. Kiedy chcesz zlikwidować kleszcza najważniejsze jest, by nie ściskać jego ciała w trakcie tej operacji. Dzięki czemu minimalizujesz ryzyko wydalenia przez niego śliny zawierającej substancje drażniące albo mikroorganizmy mogące wywołać infekcje i / albo alergie. Pęsety i inne przyrządy znajdujące się aktualnie na rynku ściskają ciało kleszcza. Instrukcja używania: TICK TWISTER® zbudowany jest z uchwytu i dwóch ząbków, które wsuwa się między skórę a kleszcza (jak najbliżej skóry). Aby wykręcić pasożyta należy niezwykle lekko unieść haczyk i 2-3 razy przekręcić uchwyt. Operacja trwa zaledwie kilka sekund i wymaga jedynie wykorzystania środka dezynfekującego po wyjęciu kleszcza.

Zobacz
37,00 zł

Orozyme 70g Żel do pielęgnacji czyszczenia jamy ustnej i zębów dla psów i kotów

 • ProducentOrozyme

OROZYME 70g żel do pielęgnacji jamy ustnej dla psów i kotów Preparat w formie żelu do pielęgnacji jamy ustnej psów i kotów, chroni przed osadzaniem kamienia i pomaga uniemożliwiać chorobom jamy ustnej i dziąseł Opis: Żel do higieny jamy ustnej Logic Orozyme gromadzi opatentowaną formułę pięciu enzymów oddziałujących na obecność osadu i kamienia nazębnego wytwarzanego przez obecność bakterii w jamie ustnej, co bezpośrednio wpływa na nieświeży oddech oraz może doprowadzić do stanów zapalnych dziąseł. Brak leczenia tych problemów może spowodować przedwczesną utratę zębów. Skład żelu uzupełnia i udoskonala naturalny ślinowy system peroksydazy u kotów i psów. Specjalna formuła 5 enzymów atakuje krzywdzące bakterie w jamie ustnej. System peroksydazy - kompleks enzymów zawarty w ślinie - pomaga utrzymać trafny balans mikro organizmów w jamie ustnej. Jest niemało powodów by wspomagać pracę tego systemu gdyż jego efektywność jest różna w zależności od poziomu ślinienia, który jest pośrednio zależny od ogólnej kondycji, wieku oraz użytkowanej diety. Orozyme zawiera 5 enzymów w nietrudnej do stosowania formie żelu, o powierzchniowo czynnych środkach, które gwarantują bezpośredni kontakt elementów z powierzchnią zębów i dziąseł. Dzięki czemu, produkt pomaga niszczyć nagromadzony osad, a także zapobiega formowaniu się nowego kamienia nazębnego. Dodatkowo, finezyjne substancje ścierające obecne w żelu wspomagają mechaniczne tarcie śliny, a także języka, jeszcze bardziej wspierając eliminowanie osadu z powierzchni zębów. wskazania: Podawać raz albo dwa razy dziennie. Psy: stosować bezpośrednio na zęby i dziąsła przy pomocy palca albo szczoteczki. Koty: stosować bezpośrednio na zęby i dziąsła przy pomocy szczoteczki lub na łapkę, żeby kot mógł zlizać pastę. Specjalna końcówka w zestawie zezwala na podawanie kotom i psom ras niedużych. Dawkowanie: koty i niewielkie psy ok 1 cm żelu, psy do 20kg wagi ok. 2 cm żelu, psy powyżej 20kg ok 5 cm żelu. Zaleca się regularne szczotkowanie, w sytuacji kiedy nie jest to realne, efekty używania żelu będą nadal widoczne.

Zobacz
49,72 zł

Bayer kiltix obroża przeciw pasożytom 53cm (5909997000787)

 • ProducentBAYER
 • EAN5909997000787

Skład: Obroża o długości 53 cm i masie 30,2 g zawiera 3, 02 g propoksuru i 0,68 g flumetryny cechy: Obroża mieści dwie substancje czynne: propoksur, należący do pochodnych kwasu karbaminowego oraz plastikowy pyretroid - flumetrynę. Podczas noszenia obroży przez zwierzę uwalniają się one w sposób ciągły i rozprzestrzeniają w jego sierści, działając na pchły i kleszcze w sposób kontaktowy. Wchłanianie obydwu części poprzez skórę psów jest nieduże i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zwierząt. Działanie preparatu utrzymuje się do siedmiu miesięcy. wyodrębnionia: Do zwalczania i ochrony przed inwazją kleszczy z gatunku Rhipicephalus sanguineus, a także Ixodes ricinus, jak również pcheł Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis atakujących psy. Przeciwwskazania: Nie stosować u psów chorych, z rozległymi zmianami skóry i będących w okresie rekonwalescencji. Działania niepożądane: W sporadycznych przypadkach w pierwszych dniach po założeniu obroży może wystąpić lekkie swędzenie skóry. Przy wystąpieniu reakcji nadwrażliwości należy zdjąć obrożę. Odtrutka: Propoxur - siarczan atropiny; Flumetyrna - leczenie objawowe (brak unikalnej odtrutki). Interakcje: Nie są znane, jednak nie zaleca się jednoczesnego stosowania innych insektycydów. użytkowanie: Obrożę należy wyjąć ze szczelnego opakowania, rozwinąć i zlikwidować plastikowe ograniczniki na gładziutkiej wewnętrznej stronie obroży, trzymając za końce kilkakrotnie lekko rozciągając dla ułatwienia wydostawania się substancji intensywnej, a następnie założyć swobodnie na szyi zwierzęcia przeciągając poprzez klamerkę. Obroża powinna być noszona stale z wyjątkiem kąpieli. Można ją założyć ponownie gdy sierść wyschnie. W pojedynczych przypadkach w czasie noszenia obroży realna jest inwazja kleszczy, które odpadają najpóźniej po trzech dniach bez ssania krwi. Obroża Kiltix dedykowana jest wyłącznie do użytkowania zewnętrznego. wytrzymałość: 60 miesięcy. Przechowywać w temperaturze 15-25oC. Ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie zakładania obroży unikać zbyt długiego kontaktu z preparatem. Po założeniu umyć starannie ręce. Osoby, u których wystąpiło uczulenie na elementy preparatu powinny unikać bezpośredniego z nim kontaktu. Niepokaźne dzieci i niemowlęta nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z psami noszącymi obrożę. Kiltix mieści elementy toksyczne dla pszczół i ryb. Opakowanie: Blister z foli aluminiowo-polietylenowej zawierający jedną obrożę 30,2 g.

Zobacz
0