Zaprawa Funaben Plus 02 WS 900g, 5907660105210 Cena od61,00

Funaben Plus 02 WS jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania
zawiesiny wodnej o działaniu układowym przeznaczonym do zaprawiania w zaprawiarkach.

II ZAKRES stosowanIA I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE

1. Pszenica ozima, pszenica jara.
Śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek.
Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

2. Pszenżyto ozime, pszenżyto jare.

Zgorzel siewek.
Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

3. Jęczmień ozimy, jęczmień jary.

Głownia pyląca, głownia zwarta, zgorzel siewek.
Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

4. Żyto.
Głownia źdźbłowa, zgorzel siewek.
Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

5. Owies.
Głownia pylista, głownia zwarta.
Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

UWAGI:
1. Zaprawiać wyłącznie dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawiać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być skrupulatnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawione ziarno może być zastosowane wyłącznie do siewu. Nie wolno go przeznaczać do celów konsumpcyjnych ani na paszę.

5. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanych inną
zaprawą.

6. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i poprawnie wietrzonym magazynie.

7. Jeśli zachodzi konieczność dłuższego składowania, zbadać zdolność kiełkowania
pozostałego zapasu ziarna.

III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.
NIE DOTYCZY.

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
Okres uniemożliwiający zatruciu.
Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy,
jęczmień jary, żyto, owies - NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I technika ZAPRAWIANIA
Etykieta –instrukcja używania środka Funaben Plus 02 WS – załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-52/2009 z
dnia 27.04.2009 r


Na 100 kg materiału siewnego stosować zawiesinę wodną sporządzoną ze 150 g zaprawy nasiennej Funaben Plus 02 WS i 0,9 l wody na 100 kg ziarna..
Zawiesinę sporządzić w o s o b n y m n a c z y n i u. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać stosownyą ilość zaprawy nasiennej Funaben Plus 02 WS n i e m i e s z a j ą c, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę skrupulatnie
wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając samoczynne mieszadło. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym albo porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać jedynie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niżeli 0oC i
nie wyższej niżeli 30oC, z dala od źródeł ciepła.
bronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO wykorzystywanIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu w trakcie stosowania produktu.
Nie wdychać pyłu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić stosownyą odzież ochronną, stosowne rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia błyskawicznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie albo etykietę. Resztki cieczy użytkowej i wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania; aparaturę precyzyjnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie

fungichem.pl dokłada wszystkich starańfotografie, opisy i parametry były kompletne. Źródłem
danych są dane katalogowe towarów. Nie możemy jednak zagwarantować,dane nie zawierają
pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie
jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych danych prosimy o kontakt z Działem
Obsługi Klienta. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.

Podobne produkty:

Opinie

0